PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 88(6) | 299-304
Article title

Migracja opaski żołądkowej (LAGB) – możliwości leczenia endoskopowego

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Jedną z metod operacyjnego leczenia otyłości patologicznej jest laparoskopowe opasanie żołądka (LAGB). Migracja opaski żołądkowej jest jednym z typowych powikłań LAGB, występująca z częstością 1-4%. Celem pracy było przedstawienie możliwości endoskopowego rozpoznawania i leczenia tego powikłania. Materiał i metodyka. Badanie przeprowadzono w Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej Onkologicznej i Ogólnej UM w Łodzi. Od grudnia 2008 do listopada 2015 r. założono metodą laparoskopową 450 opasek żołądkowych – u 318 kobiet (71%) i u 132 mężczyzn (29%). W badanym okresie rozpoznano 7 przypadków migracji – 3 u mężczyzn (2,3%) i 4 u kobiet (1,3%), co stanowiło 1,56% ogólnej liczby powikłań. Do endoskopowego leczenia migracji opaski zakwalifikowano 5 chorych. U 4 z nich opaskę usunięto poprzez jej przecięcie. U jednego chorego zastosowano nowatorską metodę podcinania fałdu mięśniowo-śluzówkowego. Sesje endoskopowe wykonywane były w odstępach 2-4-tygodniowych. W celu wykluczenia perforacji, każdemu choremu w ciągu 3-6 godzin od zabiegu wykonywano kontrolne badanie pasażowe z kontrastem doustnym (gastrografina). Wyniki. Metodą endoskopową skutecznie usunięto 5 z pięciu opasek zakwalifikowanych do tej metody. Daje to w naszym materiale skuteczność 100%. W pracy zastosowano dwie techniki endoskopowe: 1) metodę endoskopowego przecięcia opaski, 2) metodę podcinania fałdu mięśniowo-śluzówkowego. Wnioski. Endoskopia zapewnia możliwości szybkiej diagnostyki migracji opaski żołądkowej oraz wczesnego, małoinwazyjnego jej leczenia. Jedna z naszych endoskopowych metod usuwania opasek – endoskopowe podcinanie fałdu mięśniowo-śluzówkowego – nie zostało dotychczas opisane w piśmiennictwie medycznym.
Year
Volume
Pages
299-304
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-63c94f0f-3394-3466-a898-67f7959b2e39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.