Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(1) | 14-21

Article title

Uszkodzenia dróg żółciowych po cholecystektomii: ewolucja technik chirurgicznych

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wprowadzenie: Uszkodzenia dróg żółciowych (BDI) mogą nadal występować podczas cholecystostomii laparoskopowej. Choć postępowanie w takich powikłaniach jest trudne, współpraca interdyscyplinarnego zespołu, a także opracowanie metod leczenia oraz materiałów, często prowadzi do skutecznego leczenia. Materiał i metody: Przeanalizowano dokumentację medyczną 67 pacjentów, którzy doznali obrażeń dróg żółciowych po zabiegu cholecystostomii laparoskopowej. Wszystkie urazy sklasyfikowano zgodnie z klasyfikacją ATOM European Association for Endoscopic Surgery (EAES) i zbadano pod kątem urazu, chirurgii naprawczej, a także wczesnych oraz późnych powikłań. Wyniki: U 28 pacjentów (41,8%) z częściowym przecięciem, leczenie chirurgiczne BDI zakończono endoskopową cholangiopankreatografią wsteczną (ERCP) oraz stentowaniem. Natomiast w 14 przypadkach (20,1%) defekt dróg żółciowych zamknięto szwami. Wykonano zespolenie przewodów żółciowych metodą koniec do końca u sześciu pacjentów (13,4%) z całkowitym rozejściem, podczas gdy u 19 chorych (28,3%) przeprowadzono hepatojejunostomię. Ponownie zbadano 58 pacjentów (92,1%) z ogółu 63 chorych. Średni czas ponownej obserwacji wynosił 25,7 miesiąca (3–123 miesięcy). U 23 pacjentów (39,7%) stwierdzono zwężenia. Dyskusja: Śródoperacyjna diagnoza oraz leczenie BDI są kluczowymi elementami koniecznymi do uzyskania pozytywnych rezultatów. Rutynowa cholangiografia śródoperacyjna oraz wykonywanie zabiegu przez chirurgów w szpitalach peryferyjnych, budzą kontrowersje. Stentowanie powlekanym samorozprężalnym metalowym stentem stanowi obiecującą metodę u pacjentów z częściowym rozejściem dróg żółciowych. Wstępna hepatojejunostomia jest często preferowanym sposobem leczenia rozciętych dróg żółciowych z powodu mniejszego tempa zwężenia zespolenia. Ponieważ zespolenie metodą koniec z końcem jest bardziej fizjologiczne, a endoskopia pozwala na skuteczne postępowanie ze zwężeniami, gdy jest to możliwe, sugerujemy wybór tej metody leczenia. Z zalecenia dotyczące dokumentacji: Klasyfikacja uszkodzeń dróg żółciowych, zgodna z nową klasyfikacją ATOM, w każdym przypadku może być przydatna przy wyborze odpowiedniej metody leczenia.

Year

Volume

Pages

14-21

Physical description

Dates

published
2019-03-14

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-600e2d82-aa2f-3086-8df7-4ab1e0ef5ff0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.