PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(2) | 7-11
Article title

Badanie szkieletu małżowiny usznej wykonanej z modyfikowanej celulozy bakteryjnej na modelu zwierzęcym

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem badań była ocena przydatności modyfikowanej celulozy bakteryjnej jako sztucznego szkieletu do rekonstrukcji małżowiny usznej. Wstęp: Małżowina uszna jest częścią ucha zewnętrznego. Składa się ze skóry, chrząstki, mięśni i tkanki tłuszczowej. Tkanka chrzęstna nadaje kształt małżowinie. Wyróżnia się kilka wskazań do rekonstrukcji małżowiny są nimi: wady genetyczne i uszkodzenia mechaniczne i oparzenia. Stosowane jest kilka metod rekonstrukcji całkowitej małżowiny usznej. Materiały i metody: Metoda do zastosowania rekonstrukcji szkieletu małżowiny usznej przy użyciu modyfikowanej celulozy bakteryjnej była oparta na metodzie odtwarzanie małżowiny usznej Nagata. Celuloza bakteryjna o grubości 25mm, produkowana przez bakterie Actobacter xylinum. Kompletny szkielet małżowiny usznej został stworzony w skali w celu implantacji do szczurów Wistar. 40 szczurów zostało podzielonych na 4 grupy w których resekcja wszczepionego szkieletu małżowiny usznej następowała odpowiednio po 14, 30, 90 i 720 dniach. Po resekcji oceniano szkielet jak i tkanki otaczające. Wyniki: Ocena wyników po czterech okresach resekcji wskazywała na postępujący proces gojenia i integracji szkieletu z tkankami otaczającymi. Nie zaobserwowano żadnych zmian w strukturze i kształcie szkieletu Dyskusja: Kilka technik chirurgicznych i metod biotechnologicznych zostało rozwiniętych na przestrzeni ostatnich lat do rekonstrukcji małżowiny usznej. Proponuje się również inne podejścia do stworzenia szkieletu chrzęstnego opartych na scaffoldach z chondrocytami. Wnioski: Moje wyniki sugerują iż modyfikowana celuloza bakteryjna może być z sukcesem stosowana jako sztuczny szkielet małżowiny usznej. Nie zaobserwowałem zmiany kształtu, elastyczności wraz z brakiem objawów degradacji.
Year
Volume
Pages
7-11
Physical description
Dates
published
2019-01-16
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-5ff671cf-f47c-3ad6-9829-174bb7ec0de7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.