PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71(3) | 48-52
Article title

Korelacja między stopniem pneumatyzacji komórek grobli nosa a wymiarem przednio-tylnym zachyłka czołowego – wspomagane komputerowo badanie anatomiczne

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cele: Zbadanie korelacji między objętością komórki grobli nosa (agger nasi; AN) a wymiarem przednio-tylnym (anterior-posterior; AP) zachyłka czołowego (frontal recess; FR). Materiał i metody: Do badania włączono 120 pacjentów, którzy zostali poddani zabiegowi septoplastyki. U wszystkich chorych przed operacją wykonano badanie obrazowe – tomografię komputerową zatok przynosowych (TK ZP). W odniesieniu do stopnia pneumatyzacji wyniosłości komórki AN i wymiarów A-P FR przeanalizowano obrazy zatok przynosowych pochodzące łącznie ze wszystkich 120 wykonanych TK. Każda ze stron została poddana odrębnej analizie. Wyniki: Do badania włączono 120 chorych: 78 kobiet (65,0%) i 42 mężczyzn (35,0%). Średni wiek pacjentów wynosił 33,7±11,6 lat (zakres: 18–65 lat). Średnia wielkość wyniosłości komórki AN wynosiła 0,26±0,4 mm3 po obu stronach, prawej i lewej. Wymiar A-P FR wynosił 7,7±2,2 mm. Nie stwierdzono istotnej różnicy między średnią objętością wyniosłości komórki AN (p=0,906). Wielkość ta nie różniła się znacząco ani w zależności od wieku, ani płci (p=0,844 i p=0,971). Nie stwierdzono korelacji pomiędzy objętością wyniosłości komórki AN a wymiarem A-P FR (r=0,098, p=0,192). Wniosek: W niniejszym badaniu nie stwierdzono korelacji pomiędzy wielkością wyniosłości komórki AN a wymiarem A-P FR. Przy badaniu złożoności anatomicznej FR należy wziąć pod uwagę objętość komórki AN. Autorzy pracy sugerują, że przedoperacyjne obrazowanie za pomocą TK ma kluczowe znaczenie w przypadku planowania endoskopowej operacji zatok przynosowych. W celu zbadania zależności między pneumatyzacją komórki AN a anatomią FR potrzebne są jednak dalsze badania z udziałem większej liczby pacjentów.
Year
Volume
Pages
48-52
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-5ea53d54-04bd-3ccd-9175-f54cca47db1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.