PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 88(6) | 623-628
Article title

Kłębczak (glomangioma) żołądka – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W przy przedstawiono opis przypadku pacjenta z kłębczakiem żołądka, mezenchymalnym nowotworem, manifestującym się krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego (Forrest IB). Pacjenta operowano dwukrotnie. Za pierwszym razem w trybie planowym podczas laparotomii resekowano żołądek sposobem Billrotha I (Rydygier), a za drugim razem – wykonano resekcję sposobem Billrotha II z zespoleniem Brauna. W badaniu histopatologicznym rozpoznano utkanie glomangioma. Przedstawiono dane z piśmiennictwa dotyczące kłębczaków żołądka.
Year
Volume
Pages
623-628
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-5e48f4cc-97e6-3cc7-bb87-b3676907783c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.