PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 89(2) | 62-65
Article title

Krwiak śródścienny żołądka imitujący guz podścieliskowy przewodu pokarmowego – opis przypadku i przegląd literatury

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono opis przypadku pacjenta z krwiakiem śródściennym żołądka. W przeprowadzonych badaniach diagnostycznych wysunięto podejrzenie guza podścieliskowego przewodu pokarmowego. W badaniu gastroskopowym stwierdzono obraz prawidłowy, natomiast w badaniu tomografii komputerowej jamy brzusznej uwidoczniono wzdłuż krzywizny większej żołądka zmianę guzowatą wychodzącą z jego tylnej ściany, przylegającą do trzustki i śledziony. Chorego zakwalifikowano do leczenia chirurgicznego. Wykonano laparotomię, całkowitą resekcję żołądka, rekonstrukcję przewodu pokarmowego metodą Roux-en-Y. W pooperacyjnym badaniu histopatologicznym zaobserwowano obecność rozległego krwiaka penetrującego do tkanki tłuszczowej okołożołądkowej oraz liczne hemosyderynofagi i odcinkowe wykładniki tworzenia ziarniny zapalnej wskazujące na przewlekły charakter zmiany. Wyniki badań immunohistochemicznych w kierunku GIST (CD117, DOG-1, CD34, CD31, SMA, S-100, CKAE1/AE3, Ki-67) były ujemne. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. Pacjent pozostaje pod stałą kontrolą i obserwacją. W kontrolnym badaniu gastroskopowym i tomografii komputerowej jamy brzusznej po 6 miesiącach od operacji stwierdzono obraz prawidłowy.
Year
Volume
Pages
62-65
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-5e0e3e6b-b7aa-3f71-adfb-9d1fac493952
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.