PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72(2) | 45-49
Article title

Zapis jednoczasowego badania ENG i VNG u osób zdrowych – doniesienie wstępne

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Celem pracy była ocena jednoczasowego zapisu badania ENG i VNG u osób zdrowych dla wybranych testów diagnostycznych pod kątem czułości i przydatności tego rodzaju badania do diagnostyki zawrotów głowy. Materiał i metody: Badania wykonano u 50 osób zdrowych, w tym 24 kobiet i 26 mężczyzn, w wieku 20-22 lata (średnia 20,5 roku), które nie zgłaszały dolegliwości ze strony narządów otorynolaryngologicznych i bez zaburzeń równowagi i zawrotów głowy w wywiadzie. U wszystkich chorych wykonano badanie podmiotowe i badanie przedmiotowe otoneurologiczne, badanie elektronystagmograficzne (ENG), w tym kalibrację, próbę wahadła, badanie oczopląsu optokinetycznego, test fotela wahadłowego, próby położeniowe wg Cawthorne’a i Rosego, próbę kaloryczną wg Hallpike’a, oraz badanie wideonystagmograficzne (VNG), które obejmowało kalibrację, ocenę oczopląsu samoistnego, próbę wahadła, testy położeniowe wg Cawthorne’a i Rosego, rozszerzone o test skrętu szyi, próbę kaloryczną wg Hallpike’a. Wyżej wymienione badania przeprowadzono najpierw oddzielnie, w odstępie 24 godzin. Jednoczasowy zapis ENG i VNG wykonano po 48 godzinach od badań poprzednich, co poprzedzone zostało wykonaniem ponownej kalibracji dla obu zapisów. Wspólny zapis obejmował ocenę oczopląsu samoistnego, testy położeniowe wg Cawthorne’a i Rosego, rozszerzone o test skrętu szyi, próbę kaloryczną wg Hallpike’a. Wyniki: Nie stwierdzono wzajemnego negatywnego wpływu jednego rodzaju badania na drugie. W teście kalorycznym, zarówno w zapisie jednoczasowym, jak i wykonanym oddzielnie, zaobserwowano niższe wartości średniej prędkości wolnej fazy oczopląsu w badaniu ENG w stosunku do badania VNG. W żadnym przypadku nie stwierdzono cech obecności oczopląsu samoistnego, jak również oczopląsu optokinetycznego i położeniowego. Wnioski: Z przeprowadzonych badań wynika, że jednoczasowe zapisy wybranych testów diagnostycznych za pomocą ENG i VNG wzajemnie się nie wykluczają i mogą być wykorzystane w diagnostyce zaburzeń równowagi i zawrotów głowy, co wymaga dalszych badań.
Year
Volume
Pages
45-49
Physical description
Dates
published
2018-04-03
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-5ca6f625-8c0d-3777-a74b-570ec51127cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.