PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 88(5) | 496-503
Article title

Wstrząs septyczny w przebiegu ropnia wątroby leczonego drenażem przezskórnym – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem pracy była prezentacja wstrząsu septycznego o piorunującym przebiegu w trakcie drenażu przezskórnego dużego ropnia wątroby u 18-letniej chorej po przebytej przed 3 miesiącami appendektomii techniką laparoskopową z powodu jego ropowiczo-zgorzelinowego zapalenia. Przebieg pooperacyjny powikłany był nasilonym ropieniem miejsc po trokarach. Po wdrożeniu antybiotykoterapii do- żylnej, pod kontrolą USG, wykonano drenaż przezskórny ropnia. W trakcie wycofywania prowadnicy z zestawu drenującego wystąpiły objawy wstrząsu septycznego. Wdrożono leczenie farmakologiczne i kontynuowano antybiotykoterapię do uzyskania ujemnego wyniku badania mikrobiologicznego i normalizacji parametrów życiowych. Chora nie została zakwalifikowana do leczenia na OIT. W stanie ogólnym dobrym w 24 dobie hospitalizacji została wypisana do domu. U prezentowanej chorej mogło dojść do kontaktu drenu pokrytego zawartością ropnia z okolicznymi drobnymi naczyniami krwiono- śnymi, co przyczyniło się do rozwoju ogólnoustrojowej reakcji zapalnej połączonej z szybko rozwijającym się wstrząsem septycznym.
Year
Volume
Pages
496-503
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-532e0dd1-0670-3861-b4f4-91a7e5b2c1c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.