Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(5) | 11-16

Article title

Czy trzy różne sposoby wyliczania średniego progu słyszenia można stosować wymiennie u pacjentów z przedsionkowym schwannoma w celu oceny ryzyka utraty słuchu po operacji?

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Pacjenci z przedsionkowym schwannoma (vestibular schwannoma; VS) prezentują najczęściej ubytek progu słyszenia dla wysokich częstotliwości i opadający typ krzywej audiometrycznej. Nasuwa to wątpliwości, czy wszystkie stosowane w literaturze średnie progi słyszenia prawidłowo charakteryzują pacjentów z VS, gdyż typ średniego progu słyszenia, który uwzględnia wyższe częstotliwości, może być bardziej odpowiedni do określania słuchu u tych pacjentów.
Cel: Celem pracy była analiza 3 popularnych sposobów wyliczenia średniego progu słyszenia (PTA1 – 500, 1000, 2000 i 3000 Hz; PTA2 – 500, 1000, 2000 i 4000 Hz; PTA3 – 500, 1000 i 2000 Hz) i określenie, który z nich jest najbardziej odpowiedni dla pacjentów z VS.
Materiał i metody: Grupa 86 pacjentów zoperowanych z powodu przedsionkowego schwannoma techniką dostępu przez środkowy dół czaszki.
Wyniki: Uwzględniając sposób wyliczania średniego progu słyszenia (PTA1, PTA2 i PTA3), wykazano istnienie takich samych lub zbliżonych korelacji między wartościami średnich progów słyszenia (PTA1, PTA2 i PTA3) przed operacją a utratą słuchu w wyniku operacji oraz poszczególnymi parametrami badań audiologicznych.
Wnioski: Średnie progi słyszenia wyliczane według 3 różnych sposobów (PTA1, PTA2, PTA3) mogą być stosowane wymiennie przy określaniu wydolności słuchu u pacjentów z VS.

Year

Volume

Pages

11-16

Physical description

Dates

published
2020-05-18

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-4ce88c94-d048-3961-be4d-47b5a078a7d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.