PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 90(5) | 13-16
Article title

Wartość prognostyczna wskaźnika indeksu neutrofilno-limfocytarnego u pacjentów z oparzeniami dla diagnozy sepsy i bakteriemii

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstep. Obecnie, pomimo postępów w leczeniu oparzeń, wskaźnik śmiertelności wśród ciężko chorych pozostaje wysoki. Głównymi przyczynami śmiertelnych przypadków z rozległymi i głębokimi oparzeniami są uogólnione powikłania infekcyjne, których główną przyczyną jest posocznica. Według autorów od 25 do 85% zmarłych w późniejszych okresach oparzeń umiera z powodu sepsy. Częstotliwość i ciężkość powikłań infekcyjnych u pacjentów z oparzeniami wymaga dokładnej diagnozy infekcji, która określi taktykę terapeutycznego i chirurgicznego leczenia takich pacjentów (Di Lonardo A. i wsp., 1993). Jednak kliniczne rozpoznanie zakażenia rany u pacjentów z oparzeniami jest dość trudne. Materiały i metody. Materiał kliniczny stanowi 188 pacjentów z oparzeniami. Średni wiek pacjentów wahał się od 20 do 59 lat. Mężczyźni - 98 (52,1%), kobiety - 90 (47,9%). Badania przeprowadzono od kwietnia 2014 r. do lipca 2016 r. Wyniki. Naszym zdaniem, neutrofilno-limfocytarny indeks (NLR) (stosunek limfocytów do neutrofili) jest możliwy do zastosowania parametrem, o ile jest prostym w użyciu, na odmine do już dostępnych biomarkerów (liczba neutrofilów i liczba limfocytów). Dlatego neutrofilno-limfocytarny indeks jest łatwy do zintegrowania w praktyce klinicznej i opłacalny. Wniosek. Zastosowanie NLR do diagnozy sepsy u pacjentów z oparzeniami jest opcją z wyboru, ponieważ jej wyznaczenie wymaga jedynie ogólnego badania krwi.
Year
Volume
Pages
13-16
Physical description
Dates
published
2018-06-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-4bf078d3-8b51-33d0-a60a-0b0f61f2fd93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.