PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 92(1) | 38-47
Article title

Komórki macierzyste w leczeniu złożonych przetok okołoodbytniczych w przebiegu choroby Crohna

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Leczenie przetok okołoodbytniczych w przebiegu choroby Crohna jest wymagające i obarczone wysokim odsetkiem niepowodzeń, co zmusza klinicystów do poszukiwania nowych, skuteczniejszych metod terapeutycznych. Jedną z takich opcji jest miejscowe zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej. Dzięki swojej multipotencjalności i wielokierunkowemu mechanizmowi działania wspomniane komórki stanowią obiecujące narzędzie małoinwazyjnego zaopatrywania złożonych przetok okołoodbytniczych, niereagujących na dotychczasowe leczenie, o dużej skuteczności i korzystnym profilu bezpieczeństwa. Niniejsza praca prezentuje aktualną wiedzę na temat mechanizmów działania i sposobu wykorzystania mezenchymalnych komórek macierzystych w leczeniu przetok okołoodbytniczych, a także wyniki skuteczności i bezpieczeństwa ich zastosowania w leczeniu okołoodbytniczej choroby Crohna na podstawie dostępnej literatury.
Year
Volume
Pages
38-47
Physical description
Dates
published
2019-06-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-47b10285-08d2-3c59-b8f8-f9d9f2bd51aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.