PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 93(2) | 1-8
Article title

Znaczenie laparoskopowej oceny zaawansowania w leczeniu raka żołądka

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel: Laparoskopia z oceną zaawansowania (ang. staging laparoscopy; SL) pozwala na wdrożenie leczenia paliatywnego, terapii neoadjuwantowej przed leczeniem operacyjnym lub na bezpośrednią resekcję radykalną oraz na ustalenie strategii postępowania, co pozwala ograniczyć śmiertelność poprzez uniknięcie niepotrzebnych laparotomii. W naszym badaniu retrospektywnie oceniliśmy znaczenie laparoskopii z oceną zaawansowania w oparciu o dane kliniczne i histopatologiczne. Metody : Analizie retrospektywnej poddano dane 70 z 350 pacjentów poddawanych diagnostycznej laparoskopii z powodu raka żołądka w Klinice Chirurgii Onkologicznej od sierpnia 2013 do stycznia 2020 roku. Wyniki: Biopsja otrzewnej była dodatnia na obecność komórek nowotworowych u 41 (58,5%) pacjentów i ujemna u 29 (41,5%) pacjentów poddawanych SL. Cytologia płynu z otrzewnej była ujemna u 32 (45,7%) pacjentów i dodatnia u 38 (54,3%) pacjentów. Wyniki biopsji i cytologii były równocześnie dodatnie u 35 pacjentów i jednocześnie ujemne u 26 pacjentów. Wnioski: Podsumowując, nawet najbardziej zaawansowane metody obrazowania nie pozawalają w 100% ocenić zaawansowania procesu nowotworowego, tym samym SL odgrywa istotną rolę w leczeniu pacjentów z rakiem żołądka. Laparoskopowa ocena zaawansowania, jako zabieg prosty, tani, bezpieczny i dobrze tolerowany, powinna stanowić podstawę postępowania u pacjentów z podejrzeniem zajęcia otrzewnej, u których nie udaje się w pełni ocenić zaawansowania choroby badaniami przedoperacyjnymi.
Year
Volume
Pages
1-8
Physical description
Dates
published
2021-04-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-46f8e21a-d546-393f-a50f-4561bfef8359
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.