PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 9(4) | 11-16
Article title

Nauczanie otorynolaryngologii na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1920–1939

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Przed powstaniem Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii działalność naukową i zawodową w tej dziedzinie prowadzono na innych oddziałach specjalistycznych, w tym również internistycznych i chirurgicznych, a także w: ambulatoriach przyszpitalnych, lecznicach i gabinetach zajmujących się chorobami uszu, nosa i krtani. W działalność tę angażowali się przede wszystkim pasjonaci otorynolaryngologii. Katedra Otorynolaryngologii na Uniwersytecie Warszawskim utworzona została 1 czerwca 1920 r., natomiast otwarcie Kliniki odbyło się 15 stycznia 1921 r. przy ul. Elektoralnej 12.
Cel: W niniejszej pracy omówiono naukę studentów otorynolaryngologii w nowo otwartej Katedrze i Klinice, uwzględniając możliwości kadrowe, lokalowe, pomoce naukowe oraz wydawane w owym czasie ustawy.
Year
Volume
Pages
11-16
Physical description
Dates
published
2020-10-08
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-45e0d3bb-9673-3a75-b322-e2bf470a1f4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.