PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 92(4) | 7-11
Article title

Ocena powikłań po operacjach laparoskopowych nowotworów nerek wg klasyfikacji Clavien-Dindo

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Zabiegi chirurgiczne są uznaną, podstawową metodą leczenia nowotworów złośliwych nerek.
Cel: Celem pracy była ocena powikłań pooperacyjnych wg klasyfikacji Clavien-Dindo po zabiegach laparoskopowych w przebiegu leczenia nowotworów złośliwych nerek.
Materiał i metody: Badaniem retrospektywnym objęto 112 chorych. Badania oparto o analizę danych z dokumentacji medycznej kliniki oraz dokumentacji poradni urologicznej. Klasyfikację powikłań pooperacyjnych wg Claviena i Dindo u operowanych oceniono w 7-stopniowej skali.
Wyniki: Powikłania o mniejszym nasileniu wystąpiły u 24 (21,4%) pacjentów. Wszystkie w/w powikłania opanowano w sposób zachowawczy podażą leków i przetaczaniem krwi. Powikłanie w stopniu IIIb wystąpiło u 1 (0,9%) pacjenta i wymagało usunięcia nerki.
Wnioski: Zastosowanie klasyfikacji Clavien-Dindo w ocenie powikłań pooperacyjnych zabiegów laparoskopowych na nerce jest prostym i obiektywnym narzędziem diagnostycznym stanu pooperacyjnego chorych. Uzyskane wyniki przeprowadzonego przez nas badania oceny powikłań po operacjach laparoskopowych nerek wg klasyfikacji Clavien-Dindo są zbliżone do wyników uzyskanych w renomowanych ośrodkach urologicznych.
Year
Volume
Pages
7-11
Physical description
Dates
published
2020-04-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-45a41e21-e7e2-3496-a859-0776bccc0bf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.