Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(1) | 29-34

Article title

Stres oksydacyjny w zmianach rozrostowych przytarczyc

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Pierwotna nadczynność przytarczyc (PHPT) stanowi jedno z najczęstszych zaburzeń endokrynologicznych, które definiuje się jako nadmierne wydzielanie parathormonu. PHPT jest czynnikiem ryzyka wielu chorób sercowo-naczyniowych, które mogą być spowodowane przez zmiany w równowadze oksydacyjno-antyoksydacyjnej organizmu. Materiały i metody: U 52 kolejnych pacjentów z chirurgicznie leczonym PHPT pobrano surowicę krwi, która stanowiła materiał do badań, natomiast 36 zdrowych ochotników stanowiło grupą kontrolną. Stres oksydacyjny oceniano zarówno u pacjentów, jak i u osób z grupy kontrolnej, badając poziom stężenie malondialdehydu (MDA) oraz nadtlenków lipidowych (LHP). Przeciwutleniacze badano za pomocą pomiaru stężenia ceruloplazminy (CER) i grup sulfhydrylowych (SH), aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy (CAT), glutationu (GSH), peroksydazy glutationowej (GSH-Px), aktywności transferazy glutationowej (GST) i reduktazy glutationowej (GR). Zmierzono także całkowitą zdolność antyoksydacyjną (TAC) i całkowity status oksydacyjny (TOS) a także obliczono wskaźnik stresu oksydacyjnego (OSI). Wyniki: Zauważono zwiększony poziom OSI u pacjentów z PHPT w porównaniu z kontrolą, podczas gdy TAC był niższy w PHPT. Zaobserwowano znaczny spadek CER, MnSOD, GR, SH i MDA w PHPT. Poziom Stężenie LHP, aktywność katalazy i SOD w surowicy było istotnie wyższe u pacjentów z PHPT niż u zdrowych pacjentów. Aktywność CAT erytrocytów i GST była istotnie zwiększona u pacjentów po paratyreoidektomii. Zauważono zwiększoną poziom aktywność GR i GPx w erytrocytach pacjentów po operacji, podczas gdy aktywność SOD zmniejszyła się. Wnioski: W PHPT zaobserwowano stan zaburzonej równowagi między wytwarzaniem reaktyw-nych form tlenu a systemem obrony antyoksydacyjnej.

Year

Volume

Pages

29-34

Physical description

Dates

published
2018-11-07

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-433c990c-e2bb-3cc2-8f8f-429d9519609d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.