PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72(4) | 35-41
Article title

Grzybicze zapalenia zatok przynosowych u pacjentów operowanych z powodu przewlekłego zapalenia zatok metoda endoskopową

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Grzybicze zapalenie zatok przynosowych przyjmuje postać inwazyjną i nieinwazyjną. Postać nieinwazyjną stanowią: zakażenia saprofityczne, kula grzybicza (fungus ball; FB) oraz alergiczne zapalenie grzybicze nosa i zatok przynosowych (AFR). Materiał i metody: Autorzy pracy poddali ocenie 521 przypadków pacjentów operowanych z powodu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych metodą endoskopową w Oddziale Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach od stycznia 2016 roku do kwietnia 2017 roku. Cel: Celem pracy była analiza materiału histopatologicznego i mikrobiologicznego pobranego śródoperacyjnie, a także określenie częstotliwości występowania, oraz rodzaju zakażeń grzybiczych, występujących wśród chorych leczonych z powodu przewlekłego zapalenia zatok. Wyniki: Przewlekłe grzybicze zapalenie zatok potwierdzono u 10 spośród 521 operowanych. Ostateczna grupa badana składała się z dziewięciu kobiet i jednego mężczyzny. W badaniu histopatologicznym u pięciu chorych stwierdzono obecność obumarłej grzybni, u czterech kolonie Aspergillus spp., natomiast badanie mikrobiologiczne u 1 chorej potwierdziło zakażenie Candida albicans. U 73-letniej pacjentki potwierdzono występowanie alergii na alergeny wziewne zarodników grzybów pleśniowych Alternaria i Penicillium, co w całości obrazu klinicznego pozwalało ustalić rozpoznanie przewlekłego grzybiczego alergicznego zapalenia zatok . Najczęstszą lokalizacją grzybni były zatoki szczękowa oraz klinowa. Dyskusja: Najczęstszą postacią nieinwazyjnego grzybiczego zapalenia zatok jest tzw. kula grzybicza (fungus ball), co zostało również potwierdzone w naszym doniesieniu (95% badanych). AFRS częściej występuje u pacjentów zamieszkujących tereny o klimacie ciepłym i wilgotnym, który sprzyja rozwojowi grzybów .
Year
Volume
Pages
35-41
Physical description
Dates
published
2018-06-20
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-42b21338-3aab-3646-809a-3da6b78e75cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.