PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71(5) | 29-36
Article title

Chirurgia endoskopowa (FESS) w przypadku jednostronnych zmian w obrębie zatok przynosowych

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Jednostronne zmiany stanowią około 23% wszystkich przypadków stwierdzanych w obrębie nosa i zatok przynosowych. W powszechnej opinii panuje przekonanie, że są one związane głównie z rozwojem procesu nowotworowego. Dane retrospektywne z dużych ośrodków rynologicznych pokazują, że najczęściej stwierdzany jest przewlekły stan zapalny, w dalszej kolejności grzybica, brodawczak odwrócony i dopiero w niewielkim procencie przypadków zmiany złośliwe. Cel pracy: Celem pracy była analiza jednostronnych zmian zatokowych u chorych poddanych zabiegowi FESS w ośrodku drugiej referencji. Materiał i metody: Badaniem retrospektywnym objęto chorych hospitalizowanych na Oddziale Otolaryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu od czerwca 2014 roku do czerwca 2016 roku. Analizie poddano: wiek, płeć, lokalizację zmian, rozpoznanie histopatologiczne i mikrobiologiczne oraz przedstawiono zakres i typ postępowania chirurgicznego, jak również wyniki leczenia. Wyniki: W czasie objętym obserwacją przeprowadzono 415 operacji FESS z powodu przewlekłego zapalenia zatok. W grupie było 83 chorych leczonych z powodu jednostronnych zmian – 35 kobiet i 48 mężczyzn. W 48 przypadkach stwierdzono przewlekły stan zapalny, u 9 chorych rozpoznano grzybicę, 12 pacjentów było operowanych z powodu nowotworów niezłośliwych, takich jak brodawczak odwrócony, kostniak i guz włóknisty; u 7stwierdzono polip choanalny, 2 chorych miało ciało obce w zatoce. U 4 chorych stwierdzono hypoplastyczną zatokę szczękową, u 1 chorej – ropniak zatoki czołowej. Jednostronne otwarcie wszystkich zatok zastosowano u pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym, endoskopową maksylektomię przyśrodkową u chorych z brodawczakiem odwróconym, izolowane otwarcie zatoki w przypadku zmian o charakterze grzybiczym. Wnioski: W przypadku jednostronnych zmian zawsze trzeba rozważyć podejrzane o rozrost nowotworowy. Technika endoskopowa z użyciem optyki kątowej pozwala na usunięcie nawet bardzo rozległych zmian zatokowych. W naszej opinii zakres operacji warunkuje charakter patologii –postępowanie rozległe wskazane jest w przypadku brodawczaka odwróconego, a ograniczone w przypadku izolowanej grzybicy.
Year
Volume
Pages
29-36
Physical description
Dates
published
2017-10-17
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-409a4b9d-998c-3b49-894e-0b83659b115f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.