PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 5(4) | 16-21
Article title

Nowotwory neuroendokrynne głowy i szyi – przegląd piśmiennictwa

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Nowotwory neuroendokrynne głowy i szyi stanowią rzadki rodzaj nowotworu. Najczęstszym miejscem lokalizacji nowotworów neuroendokrynnych głowy i szyi jest krtań, zwłaszcza nagłośnia i okolica nadgłośniowa. Pierwszy opisany przypadek neuroendokrynnego raka krtani został przedstawiony w 1969 roku przez Goldmana i wsp. Wśród cech guzów neuroendokrynnych, wykrywanych w badaniach immunohistochemicznych, należy wymienić ekspresję dwóch kluczowych markerów: synaptofizyny i chromograniny wraz z cząsteczką adhezji komórek nerwowych (CD56). Wykrycie zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 16/18) w neuroendokrynnym raku krtani może stanowić jeden z czynników etiologicznych i powinno być traktowane jako standardowa procedura w diagnostyce i terapii. Metody: Przegląd artykułów opublikowanych w czasopismach na całym świecie; interdyscyplinarne konsylium pomiędzy patologami a klinicystami na temat nowotworów neuroendokrynnych głowy i szyi.
Year
Volume
Pages
16-21
Physical description
Contributors
author
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-4082613e-a93c-377b-a196-2ece405d61f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.