PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 89(3) | 31-35
Article title

Wczesne rozpoznawanie uszkodzeń elementów strukturalnych stawu skroniowo-żuchwowego spowodowanych przez pourazowe złamania kości żuchwy

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Szybko rosnąca liczba złamań kłykcia żuchwy oraz określone powikłania wynikające z uszkodzenia elementów strukturalnych stawu skroniowo-żuchwowego sprawiają, że niniejsza praca badawcza jest bardzo aktualna. Zbyt późne wykrywanie zaburzeń w obrębie stawu prowadzi do wtórnych zmian patologicznych, zapalenia kości i stawów, zniekształcającej strukturę żuchwy choroby zwyrodnieniowej stawów oraz urazów usztywnionego stawu skroniowo-żuchwowego, co powodujektóre powodują ograniczenia w zakresie otwierania ust, żucia i przełykania, zaburzenia oddechu, zmniejszenie lub utratę zdolności do pracy, a także niepełnosprawność. Wczesna diagnostyka zaburzeń wewnątrzstawowych może zapobiec długotrwałym powikłaniom czynnościowym, wywołanym przez urazy stawu skroniowo-żuchwowego. W celu wczesnego wykrywania i analizy organicznych zmian patologicznych w chrzęstnych i kostnych tkankach elementów strukturalnych stawu skroniowo-żuchwowego, spowodowanych przez pourazowe złamania kłykcia żuchwy, 22 pacjentów poddano ogólnym badaniom klinicznym, obrazowaniu MRI oraz badaniom immunoenzymatycznym pod kątem identyfikacji biochemicznych markerów uszkodzenia tkanek łącznych (pirydynolina i deoksypirydynolina) w moczu. Zgodnie z wynikami badań rezonansu magnetycznego, do powikłań powstających w wyniku złamań żuchwy należą: przemieszczenie krążka stawowego, zniekształcenie, zrost, perforacja lub ucisk, napięcie lub przerwania więzadła oraz uraz powierzchni stawowych. Wyniki badań biochemicznych wykazały gwałtowny wzrost poziomu pirydynoliny i deoksypirydynoliny przed leczeniem oraz brak normalizacji po 21 dniach leczenia.
Year
Volume
Pages
31-35
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-3fbc440e-2b9e-3c72-999f-390c17eba067
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.