PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 70(6) | 6-11
Article title

Ocena skuteczności leczenia dysfunkcji trąbek słuchowych przy pomocy inhalatora dyszowego AMSA

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Zapalenia górnych dróg oddechowych są częstymi chorobami wieku dziecięcego. Dzieci są bardziej podatne na zakażenia ucha środkowego, ponieważ ich trąbka słuchowa jest krótka, prosta i szeroka. W konsekwencji powyższych zmian zapalnych z jednoczesnym upośledzeniem drożności trąbki słuchowej bardzo często powstaje niedosłuch przewodzeni owy. Cel: Celem pracy była ocena skuteczności leczenia dysfunkcji trąbek słuchowych za pomocą inhalatora AMSA Materiał i metoda: Grupę badaną stanowiło 30 pacjentów. Tyle samo było w grupie kontrolnej. U wszystkich badanych stwierdzono upośledzenie słuchu typu przewodeniowego. Grupa badana leczona była za pomocą inhalatora AMSA. Grupę kontrolną leczono farmakologicznie. Pacjentów zbadano z wykorzystaniem audiometrii tonalnej oraz impedancyjnej na początku terapii, po tygodniu oraz po czterech tygodniach. Wyniki: Analiza statystyczna wykazała poprawę badanych parametrów u chorych leczonych inhalatorem AMSA w znacznie krótszym czasie niż u osób leczonych farmakologiczne.
Year
Volume
Pages
6-11
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-3f885663-9d32-3a59-b872-dec3e27adcdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.