PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(4) | 25-30
Article title

Endoskopowa maksillektomia przyśrodkowa w materiale Kliniki Otorynolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 2008–2018

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Endoskopowa maksillektomia przyśrodkowa (EMP) opiera się przede wszystkim na usunięciu ściany przyśrodkowej zatoki szczękowej. Głównymi wskazaniami do jej wykonania są: nawracające zapalenia zatok przynosowych, nowotwory złośliwe i łagodne, głównie brodawczak odwrócony. Do powikłań należą uszkodzenia: oczodołu, aparatu łzowego, nerwu wzrokowego, naczyń sitowych i krwotoku.
Cel pracy: Celem pracy była analiza wykonanych EMP w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 2008–2018.
Materiał i metody: Analiza objęła 18 pacjentów w wieku od 15 do 94 lat, 8 kobiet i 10 mężczyzn, u których przeprowadzono EMP w Klinice Otorynolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej w latach 2008–2018.
Wyniki: Badanie objęło 18 osób. 8 z nich miało wcześniej przeprowadzoną operację zatok. 16 badanych posiadało przedoperacyjne rozpoznanie histopatologiczne, które w 5 przypadkach nie potwierdziło się z rozpoznaniem pooperacyjnym. Najczęstszym wskazaniem był brodawczak odwrócony.
Wnioski: EMP jest efektywnym i radykalnym dostępem z wyboru w większości przypadków zmian naciekających przyśrodkową ścianę zatoki szczękowej. Procedura ta jest względnie bezpiecznym zabiegiem, pozwalającym uzyskać bardzo dobry efekt estetyczny, nie pozostawiając widocznych zniekształceń twarzy.
Year
Volume
Pages
25-30
Physical description
Dates
published
2020-04-06
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-3e81c1be-38a8-3dc3-90c9-6a30512b84d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.