Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73(2) | 23-28

Article title

Leczenie chirurgiczne u dzieci z otosklerozą i wrodzonym unieruchomieniem strzemiączka: nasze doświadczenia i wyniki

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Cel: Ocena rezultatów operacji strzemiączka u dzieci z wrodzonym unieruchomieniem strzemiączka i otosklerozą młodzieńczą. Metody: Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji z lat 1987-2013 w celu identyfikacji pacjentów w wieku poniżej 18 lat poddanych chirurgii strzemiączka. Oceniono wiek pacjenta, płeć, audiogramy przed- i pooperacyjne, wyniki śródoperacyjne, w tym etiologię unieruchomienia strzemiączka, typ protezy oraz powikłania. Wyniki: Zidentyfikowano osiemnaście dzieci (w wieku od 6 do 17 lat), wszystkie z obustronnym przewodzeniowym ubytkiem słuchu i wykonano 34 operacje strzemiączka (2 pacjentów poddano operacji tylko z jednej strony). Przyczyny fiksacji płytki strzemiączka w 88% przypadków obejmowały otosklerozę młodzieńczą i w 12% wrodzone unieruchomienie strzemiączka. Średnia przedoperacyjna rezerwa ślimakowa (RS) wynosiła 36,24 dB (SD: 10,86) w porównaniu do średniej pooperacyjnej RS wynoszącej 7,74 (SD: 3,3) (p <0,000). Podczas długoterminowej obserwacji nie zaobserwowano głębokiego odbiorczego ubytku słuchu. Wnioski: Chirurgia dziecięcego strzemiączka daje wyniki porównywalne do stapedotomii wykonanej u dorosłych, niezależnie od przyczyny unieruchomienia strzemiączka; jednakże, lepszy efekt dla poprawy słuchu widoczny był w przypadkach otosklerozy młodzieńczej, a nie wrodzonego unieruchomienia strzemiączka.

Year

Volume

Pages

23-28

Physical description

Dates

published
2018-11-06

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3c5fc234-9ed0-3bf4-985b-f8090020b02a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.