PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 8(2) | 72-84
Article title

Nieżyt nosa u dzieci

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Nieżyt nosa (NN) to stan zapalny błony śluzowej nosa, objawiający się upośledzeniem jego drożności, świądem, kichaniem i obecnością w nim wydzieliny. W zależności od mechanizmu powstawania reakcji zapalnej NN dzieli się na: (1) alergiczny nieżyt nosa (ANN) i (2) niealergiczny nieżyt nosa (NANN), a w przypadku ich nakładania się mówi się o (3) NN mieszanym. Podstawą rozpoznania NN są: badanie podmiotowe i fizykalne (w tym laryngologiczne) oraz właściwie dobrane badania pomocnicze. Zasadniczym postępowaniem w NN u dzieci jest: edukacja chorych i ich rodziców, unikanie ekspozycji na czynniki drażniące (w tym alergeny), płukanie jam nosa, nawilżanie powietrza i właściwe pojenie dziecka oraz farmakoterapia, a w wybranych przypadkach ANN, również swoista immunoterapia alergenowa. Podstawą farmakoterapii w NN są glikokortykosteroidy donosowe (dnGKS) i leki antyhistaminowe drugiej generacji, choć ich skuteczność w NANN jest mniejsza niż w ANN. Z uwagi na dużą częstość występowania oraz niekorzystne następstwa, takie jak: obniżenie jakości życia, zaburzenia snu i nastroju, pogorszenie wyników w nauce i związek z innymi chorobami, w tym: astmą, przerostem migdałka gardłowego, zapaleniem spojówek, przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych i zapaleniem ucha środkowego, NN stanowi istotny problem kliniczny. Konieczne jest prowadzenie dalszych badań, celem większego zrozumienia tego problemu oraz uniknięcia wystąpienia jego negatywnych następstw, zwłaszcza w populacji dziecięcej.
Year
Volume
Pages
72-84
Physical description
Dates
published
2019-07-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-38a50ff8-344d-3a62-b3ae-c3d75630419e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.