Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(5) | 24-30

Article title

Zastosowanie techniki szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej (HSDI) oraz analizy akustycznej głosu w diagnostyce postaci klinicznej Presbyphonii u kobiet

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Proces starzenia się głosu rozpoczyna się po 60. roku życia i ma osobniczo zmienny przebieg. Zaburzenia jakości głosu w tym wieku określa się mianem „głosu starczego” (Presbyphonia lub Vox Senium). Patologia ta jest szczególnie nasilona u kobiet.
Cel: Celem pracy była diagnostyka postaci klinicznej Presbyphonii u kobiet w wieku podeszłym z zastosowaniem techniki szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej (HSDI) oraz analizy akustycznej głosu.
Materiał i metody: Badaniem objęto 50 kobiet w wieku podeszłym (średnia wieku – 69 lat) z cechami dysfonii (Grupa I). Grupę kontrolną (Grupa II) stanowiło 30 kobiet (średnia wieku – 71 lat) bez zaburzeń jakości głosu. W ocenie wizualizacyjnej zastosowano technikę szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej (HSDI) z użyciem kamery High Speed (HS). Ocenę akustyczną głosu przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania Diagnoscope Specjalista, analizując izolowaną samogłoskę „a” oraz tekst lingwistyczny ciągły. Określono wartość maksymalnego czasu fonacji (MPT).
Wyniki: U 78% kobiet z Grupy I stwierdzono: asymetrię wibracji fałdów głosowych, wzrost amplitudy drgań, ograniczenie fali śluzówkowej (MW) oraz niepełne zwarcie fonacyjne głośni (GTs) Typu D. Analiza akustyczna głosu wykazała: obniżenie częstotliwości podstawowej (F0), wzrost parametrów Jitter, Shimmer oraz stosunku szumu do sygnału (NHR). U 22% kobiet, oprócz: asymetrii wibracji, zmniejszenia amplitudy drgań i ograniczania MW, stwierdzono niedowład fonacyjny głośni (GTs) Typu E. Analiza akustyczna głosu wykazała niewielkie obniżenie F0 oraz obecność licznych składowych nieharmonicznych generowanych w regionie głośni.
Wnioski: Wizualizacja fałdów głosowych techniką HSDI wykazała istnienie obrzękowej, rzadziej atroficznej, postaci klinicznej dysfonii u kobiet w wieku podeszłym. Obie postacie dysfonii były przyczyną nieprawidłowych wartości: F0, Jitter, Shimmer, NHR w ocenie akustycznej głosu oraz istotnego skrócenia MPT.

Year

Volume

Pages

24-30

Physical description

Dates

published
2020-05-27

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-38393061-03e9-3ffe-b2e5-f8f593abd91b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.