Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73(3) | 16-25

Article title

Przydatność analizy akustycznej i wydolnościowej w ocenie głosu śpiewaczego

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Celem badań była ocena przydatności analizy akustycznej i wydolnościowej w ocenie głosu śpiewaczego z wykorzystaniem oprogramowania do analizy akustycznej głosu DiagnoScope Specjalista. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 120 dorosłych osób, w tym 74 kobiet i 46 mężczyzn w wieku 21 – 51 lat, których podzielono na trzy grupy: I-40 osób (badana) - profesjonalnych wokalistów, II-40 osób (badana), półprofesjonalnych wokalistów, III-40 osób (odniesienia)- studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nieobciążających głosu zawodowo. Metodyka badań obejmowała: podmiotowe (wywiad otorynolaryngologiczny), przedmiotowe otorynolaryngologiczne, badanie wideolaryngoskopowe krtani, ocenę percepcyjną głosu za pomocą skali GRBAS, diagnostyczną analizę akustyczną i wydolnościową głosu z wykorzystaniem oprogramowania DiagnoScope Specjalista, ankietę z uwzględnieniem podstawowych parametrów stylu życia i dolegliwości towarzyszących. Wyniki badań: Średnia wartość częstotliwości podstawowej F0 u badanych w grupie profesjonalistów była najwyższa i wyniosła 316,46 Hz u kobiet i 165,09 Hz u mężczyzn, w grupie półprofesjonalistów odpowiednio 260,50 Hz i 149,26 Hz, a w grupie odniesienia- 261,23 Hz i 159,27 Hz. Średnia wartość parametru Jitter u badanych w grupie profesjonalistów wyniosła 0,30% u kobiet i 0,54% u mężczyzn, w grupie półprofesjonalistów odpowiednio 0,31 % i 0,57%, a w grupie odniesienia - 0,31% i 0,56%. Średnia wartość parametru Shimmer u badanych w grupie profesjonalistów wyniosła 3,27% u kobiet i 3,75% u mężczyzn, w grupie półprofesjonalistów, odpowiednio 3,46% i 3,77%, a w grupie odniesienia- 4,33% i 4,39%. Średnia wartość wskaźnika NHR u badanych w grupie profesjonalistów wyniosła 3,28% u kobiet i 6,00% u mężczyzn, w grupie półprofesjonalistów odpowiednio 3,23 % i 6,72%, a w grupie odniesienia -3,89% i 6,13%. Wnioski: Wartości parametrów mierzących charakter głosu, takie jak: zaburzenia długości okresów podstawowych, wahania amplitudy dla kolejnych okresów oraz poziomu szumów w uzupełnieniu o inne metody mają wartość diagnostyczną i predykcyjną dotyczącą wykrywania zaburzeń głosu już we wczesnym stadium. Analiza wydolnościowa głosu śpiewaków wykazała znacznie niższe wartości następujących parametrów: czasu fonacji, rzeczywistego czasu fonacji, współczynnika braku fonacji, współczynnika wydolności i przeciętnej jakości fonacji.

Year

Volume

Pages

16-25

Physical description

Dates

published
2019-04-05

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3623fe3c-49c7-3a4b-a449-b781c7e75d5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.