Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73(3) | 1-5

Article title

Aktualne wskazania do implantacji ślimakowej u dorosłych i u dzieci

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Chirurgiczne leczenie głuchoty metodą implantów ślimakowych stosowane jest od ponad 40 lat. W tym czasie obserwuje się stałe, stopniowe i istotne poszerzanie wskazań do tego zabiegu. Materiał i metody: W naszym ośrodku w latach 1994–2018 założono 1480 różnego typu implantów ślimakowych – 647 u dorosłych oraz 883 u dzieci. W niniejszej pracy przedstawiono obecne wskazania oraz zasady kwalifikacji pacjentów wypracowane w oparciu o 25-letnie doświadczenie. Wyniki: Wskazania do implantacji ślimakowej u osób dorosłych stanowią: 1) obustronna głuchota postlingwalna, 2) obustronny niedosłuch czuciowo-nerwowy – w audiometrii tonalnej >70 dB HL (średnia 500–4000 Hz) i w audiometrii słownej rozumienie mowy w aparatach słuchowych <50% dla natężenia bodźca 65 dB przy braku korzyści z aparatów słuchowych, 3) obustronny głęboki niedosłuch dla częstotliwości wysokich z zachowaniem częstotliwości niskich przy braku korzyści z aparatów słuchowych, 4) niektóre przypadki asymetrycznego niedosłuchu z nasilonymi szumami w uchu głuchym. Wskazaniem u dzieci jest obustronny niedosłuch czuciowo-nerwowy >80 dB HL wyznaczony na podstawie badań słuchu po około 6-miesięcznej rehabilitacji z użyciem aparatów słuchowych. Dyskusja: Choć implantacja ślimakowa stosowana jest od ponad 40 lat, wskazania do tego zabiegu podlegają stałym modyfikacjom. Dotyczą one wieku kwalifikowanych pacjentów, implantacji u pacjentów z częściowo zachowanym słuchem, a także zabiegów u chorych z trudnymi warunkami anatomicznymi. W wielu krajach powszechnie wykonywane są też implantacje obustronne, a coraz liczniejsze ośrodki rekomendują ten zabieg w przypadku jednostronnej głuchoty lub asymetrycznego niedosłuchu, zwłaszcza z towarzyszącym szumem usznym w uchu głuchym.

Year

Volume

Pages

1-5

Physical description

Dates

published
2019-03-13

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-34fa4bf2-157d-3339-a660-7815b63a6bf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.