PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 90(6) | 40-42
Article title

Narzędzie chirurgiczne pozostawione w jamie brzusznej

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Pozostawienie narzędzi chirurgicznych w ciele pacjenta jest jedną z najtrudniejszych sytuacji w karierze zawodowej operatora, a jednocześnie może spowodować groźne konsekwencje dla pacjenta. W przeciwieństwie do piśmiennictwa światowego, w publikacjach polskich brak jest doniesień o takich zdarzeniach. Brak takich publikacji stwarza wrażenie, że w Polsce nie dochodzi do pozostawienia w czasie operacji narzędzi, co wydaje się tezą pozbawioną podstaw. W doniesieniu przedstawiono dwa przypadki pozostawienia w jamie brzusznej kleszczyków chirurgicznych. Zdaniem autorów podobne publikacje mogą uwrażliwić zespoły operacyjne na krytyczną ocenę, dotychczas stosowanych zasad kontroli instrumentarium i materiału operacyjnego. Ważne jest aby potwierdzenie zgodności narzędzi i materiału przez pielęgniarki operacyjne nie stanowiło dla operatora jedynego kryterium oceny w tym zakresie.
Year
Volume
Pages
40-42
Physical description
Dates
published
2018-10-08
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-3489c1fa-4f2e-3d5b-9cbd-23a45ef245e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.