PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 8(2) | 57-60
Article title

Przypadek izolowanego ropnia podokostnowego oczodołu w przebiegu ostrego zapalenia sitowia bez objawów zatokowych

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Przyczyna ropnych powikłań oczodołowych w większości przypadków tkwi w zatokach. Ropień podokostnowy oczodołu jest najczęściej konsekwencją zapalenia zatoki sitowej, co ma związek z charakterystyczną anatomią i bliskim sąsiedztwem obu struktur. Ze względu na różnice w budowie kości powikłania te zazwyczaj występują u dzieci, jednak mogą pojawić się one także w innej grupie wiekowej. Powikłania oczodołowe wymagają pilnej interwencji i leczenia ze względu na ryzyko trwałego uszkodzenia narządu wzroku i dalszych powikłań wewnątrzczaszkowych. Praca opisuje przypadek 25-letniej kobiety, która zgłosiła się do SOR z powodu wytrzeszczu lewej gałki ocznej i narastającego od 3 dni obrzęku powiek. Chora nie zgłaszała żadnych dolegliwości ze strony nosa i zatok. W wykonanej tomografii komputerowej potwierdzono obecność ropnia podokostnowego na granicy sitowia i gałki ocznej przy niezmienionych pozostałych zatokach. Ropień odbarczono w ramach ostrego dyżuru z dostępu endoskopowego. W niniejszym tekście przedstawiono szczegóły diagnostyki oraz leczenia omawianego przypadku.
Year
Volume
Pages
57-60
Physical description
Dates
published
2019-05-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-32f9ae6c-49d6-3ab4-9876-b3487207b533
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.