Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 92(5) | 43-49

Article title

Postępowanie okołooperacyjne u pacjentów odmawiających przetoczeń preparatów krwi

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Leczenie krwią jest jednym z elementów postępowania u chorych poddawanych rozległym zabiegom operacyjnym oraz u osób leczonych zachowawczo. Leczenie krwią w pewnych sytuacjach ratuje życie, ale też nie jest pozbawione potencjalnych, w tym także bardzo poważnych, powikłań. Są jednakże pacjenci, którzy odmawiają przyjęcia krwi i preparatów krwiopochodnych, m.in. ze względu na przekonania religijne. Zadaniem lekarzy jest wówczas wdrożenie takiego postępowania, by pacjent przeżył operację w jak najlepszym stanie. Niezwykle istotne jest przedstawienie mu ryzyka związanego z niepodaniem krwi w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia oraz udokumentowanie, na co wyraża on zgodę, a na co nie. Konieczne jest: uzyskanie optymalizacji układu krwiotwórczego, przedoperacyjne leczenie anemii, bezpieczne wstrzymanie przyjmowania preparatów wpływających na hemostazę, wiedza odnośnie do odwracania zaburzeń hemostazy. W okresie pooperacyjnym należy zachować czujność, zapobiegać krwawieniu, szybko reagować. Niezbędna może być pomoc hematologa. Wiedza na temat szeroko pojętego postępowania u pacjentów odmawiających przetoczeń krwi jest konieczna dla chirurga i anestezjologa, czyli lekarzy leczących pacjenta poddawanego interwencjom chirurgicznym. W pracy, w oparciu o najnowsze wytyczne dotyczące podejmowanego zagadnienia, szeroko ujęto: ważne dla zespołu chirurgiczno-anestezjologicznego postępowanie, mające na celu przygotowanie pacjenta, oraz postępowanie w okresie okołooperacyjnym.

Year

Volume

Pages

43-49

Physical description

Dates

published
2020-05-21

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-32b84081-d432-37fc-a1c4-783ce8d1750a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.