PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 9(3) | 59-64
Article title

Rzadki przypadek mięsakoraka o wysokim stopniu złośliwości jako prawdziwego guza mieszanego ślinianki przyusznej – opis przypadku

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Zgodnie z Krajowym Rejestrem Nowotworów, nowotwory głowy i szyi stanowią od 5,5 do 6,2% wszystkich nowotworów złośliwych, co przekłada się na ok. 5,500 do 6,000 nowych zachorowań w ciągu roku. Guzy gruczołów ślinowych stanowią heterogenną grupę nowotworów, co wynika z faktu złożonej embriogenezy gruczołów ślinowych. Dzielą się na guzy łagodne i złośliwe. Do często spotykanych nowotworów łagodnych należą guzy mieszane i guzy Warthina. Mięsakorak nazywany jest prawdziwym złośliwym guzem mieszanym, gdyż proces nowotworzenia obejmuje zarówno elementy gruczołowe, jak i struktury zrębowe. Prezentujemy przypadek prawdziwego złośliwego guza mieszanego przyusznicy zbudowanego z trzech komponentów: raka gruczołowego, mięsaka maziówkowego (80%) oraz kostniakomięsaka (20%). Nowotwór ten rozwija się szybko i ma niepomyślny przebieg z tendencją do tworzenia przerzutów.
Opis przypadku: Opisano przypadek 65-letniej pacjentki, która zgłosiła się do Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Szpitala im. Wojskowej Akademii Medycznej z powodu guza prawej ślinianki przyusznej. Pacjentka zaniepokoiła się szybkim wzrostem guza, który nastąpił w ciągu 2 miesięcy przed hospitalizacją, powodując zniekształcenie rysów twarzy. W badaniu laryngologicznym stwierdzono policykliczny guz o ograniczonej ruchomości oraz asymetrię (obniżenie po stronie prawej) kącików ust. W BACC rozpoznano atypowe komórki nowotworowe sugerujące rozrost złośliwy. Chora została zakwalifikowana do leczenia operacyjnego. W znieczuleniu ogólnym usunięto guz ślinianki przyusznej prawej wraz z płatem powierzchownym ślinianki oraz lymfadenektomią szyjną regionu II po tej stronie. Przebieg pooperacyjny był prawidłowy. W badaniu histopatologicznym pooperacyjnym opisano mięsakoraka o wysokim stopniu złośliwości ślinianki przyusznej, pT3Nx. Pacjentka została skierowana do ośrodka onkologicznego celem podjęcia radioterapii.
Year
Volume
Pages
59-64
Physical description
Dates
published
2020-06-26
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-313a84d0-29a4-307a-ba28-cee2b1587bb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.