PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 92(2) | 54-59
Article title

REBOA – nowa era w kontroli krwawienia. Przegląd literatury

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Niezwykle trudno jest zapewnić kontrolę krwotoku w obrębie tułowia niepoddającego się uciskowi, szczególnie w przypadku urazów. W zdecydowanej większości przypadków nie udaje się zatrzymać krwawienia, co prowadzi do wstrząsu, hipoperfuzji mięśnia sercowego, mózgu i zgonu. Jedynym możliwym leczeniem w takich przypadkach jest szybka kontrola krwawienia, otwarta lub wewnątrznaczyniowa. Okluzja aorty wydaje się najszybszym i najwygodniejszym sposobem na ograniczenie utraty krwi. Być może zwiększałoby to szanse na przeżycie, jednak dowody są wciąż skąpe. Tradycyjna okluzja aorty w przypadku urazu polegała na zaklemowaniu aorty piersiowej powyżej przepony w czasie torakotomii ratunkowej (RT). Ten skomplikowany i obciążający zabieg spowodował konieczność opracowania prostszego, mniej inwazyjnego pomostowego leczenia, które można by wdrożyć na oddziale ratunkowym, a nawet w postępowaniu przedszpitalnym. Resuscytacyjna okluzja balonowa aorty (ang. resuscitation balloon occlusion of the aorta; REBOA) zapewnia nową metodę stabilizacji chorych we wstrząsie krwotocznym w przebiegu krwawienia poniżej przepony. Mechanizm polega na poprawie perfuzji mięśnia sercowego i mózgu oraz na powstrzymaniu masywnej utraty krwi. REBOA, wraz z inwazyjnymi zabiegami wewnątrznaczyniowymi i chirurgicznymi, określane jako Endovascular Resuscitation and Trauma Management (EVTM), wprowadzane do nowoczesnej praktyki lekarskiej, daje szansę wyleczenia pacjentom po urazach. Niniejsza praca poprzez szczegółowy przegląd literatury ma na celu przedstawienie zabiegu REBOA szerszemu gronu odbiorców oraz zaprezentowanie szczegółów, korzyści i ograniczeń REBOA.
Keywords
Year
Volume
Pages
54-59
Physical description
Dates
published
2020-01-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-2c28a7d8-4fb9-309d-ac1b-e6147399dea5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.