PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72(2) | 30-35
Article title

Jakość życia zależna od stanu zdrowia u osób po przebytym raku ustnej części gardła – badanie populacyjne

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel: Celem niniejszego badania było porównanie jakości życia (quality of life; QoL) pacjentów po przebytym nowotworze złośliwym ustnej części gardła, którzy zostali podani różnym metodom leczenia.
Materiał i metody: Nawiązano kontakt z 954 osobami po przebytym raku ustnej części gardła. Każdy z badanych otrzymał kwestionariusz oceny jakości życia chorych na nowotwory złośliwe EORTC QLQ-C30 i EORTC QLQ-H&N35.
Wyniki: Kwestionariusze zostały wypełnione przez 263 chorych po przebytym raku ustnej części gardła (28% odesłanych ankiet). Czterdziestu pięciu pacjentów zostało poddanych leczeniu chirurgicznemu, 20 radykalnej radioterapii lub chemioradioterapii, 85 leczeniu chirurgicznemu z uzupełniającą radioterapią, a 111 leczeniu chirurgicznemu z uzupełniającą chemioradioterapią. Osoby, u których zastosowano leczenie chirurgiczne połączone z uzupełniającą radioterapią zgłaszały znacznie więcej problemów z:
• połykaniem (B = 13,43, 95% przedział ufności CI – Confidence Interval – 1,83–25,03),
• zmysłami (B = 24,91, CI 11,86-33,97),
• jedzeniem w towarzystwie (B=16,91, CI 3,46-30,36),
• suchością w jamie ustnej (B=22,42, CI 12,17–40,67),
• gęstością śliny (B = 22,37, CI 6,23–38,50),
• suplementami żywnościowymi (B = 18,59, CI 0,62–36,56) niż pacjenci, którzy zostali poddani wyłącznie leczeniu chirurgicznemu.
Chorzy po leczeniu chirurgicznym i uzupełniającej chemioradioterapii zgłaszali znacznie więcej problemów związanych z:
• suchością w jamie ustnej (B = 34,15, CI 18,91–99,39).
• gęstą śliną (B = 22,90, CI 5,65–40,16). Zgłaszali natomiast mniej problemów związanych z funkcjonowaniem fizycznym (B = -12,07, CI 0,49 –23-64).
Wnioski: Osoby, które wzięły udział w badaniu i poddane były wyłącznie leczeniu chirurgicznemu zgłaszały w niektórych modułach, specyficznych dla nowotworów głowy i szyi, lepszą jakość życia związaną ze zdrowiem niż pacjenci, u których zastosowano leczenie multimodalne lub radioterapię adiuwantową.
Year
Volume
Pages
30-35
Physical description
Dates
published
2018-04-03
Contributors
author
author
author
author
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-2af573cc-43ab-3138-bd46-4c0317bd4991
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.