PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73(4) | 14-20
Article title

Zaburzenia procesu komunikacji werbalnej w dysfonii psychogennej

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Dysfonią psychogenną określa się zaburzenia jakości głosu i mowy o podłożu emocjonalnym przy braku pierwotnych zmian organicznych w obrębie krtani. Kondycja psychiczna człowieka w istotny sposób wpływa na proces tworzenia głosu, funkcjonowanie mechanizmu oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnego oraz prozodię mowy. Celem pracy jest ocena wizualizacyjna, akustyczna, percepcyjna i samoocena jakości głosu oraz mowy z wykorzystaniem metod subiektywnych i obiektywnych u osób z dysfonią psychogenną. Badaniem objęto grupę 50 pacjentów z dysfonią psychogenną diagnozowanych w Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB, leczonych w Poradni Foniatrycznej USK w Białymstoku w latach 2017–2018. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób z głosem eufonicznym. U wszystkich badanych dokonano subiektywnej i obiektywnej oceny jakości głosu i mowy. Wykorzystano skalę GRBAS, wykonano ocenę toru oddechowego, badanie koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej oraz natężenia głosu i mowy. Oceniano również prozodię mowy. Analizie poddano samoocenę głosu pacjentów przeprowadzoną przy użyciu kwestionariusza Voice Handicap Index (VHI). W ocenie obiektywnej narządu głosu przeprowadzono wizualizację wibracji fałdów głosowych przy użyciu techniki szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej (High Speed Digital Imaging ; HSDI). Analizę akustyczną jakości głosu wykonano z wykorzystaniem oprogramowania firmy DiagNova Technologies. Określano także maksymalny czas fonacji (maximum phonation time ; MPT). Dysfonia czynnościowa hiperfunkcjonalna jest najczęstszą postacią kliniczną dysfonii psychogennej. Nieprawidłowy sposób i tor oddychania wpływają na skrócenie MPT oraz zaburzenie koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej u pacjentów z dysfonią psychogenną. W zaburzeniach głosu o podłożu emocjonalnym występują nieprawidłowy przebieg konturów intonacyjnych wypowiedzi oraz zaburzenia tempa mowy. Analiza wyników samooceny jakości głosu u większości badanych wskazuje na poczucie małej niesprawności głosu.
Year
Volume
Pages
14-20
Physical description
Dates
published
2019-03-13
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-2ad7b317-c5b1-33e1-839f-0b64f51903bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.