PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 90(4) | 52-54
Article title

Pełen przegląd literatury dotyczącej pierwotnej gruźlicy pęcherzyka żółciowego

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Gruźlica (tuberculosis) jest chorobą zakaźną obejmującą wiele narządów. Postać brzuszna może dotyczyć przewodu pokarmowego, węzłów chłonnych, narządów miąższowych oraz otrzewnej. Pęcherzyk żółciowy rzadko stanowi pierwotne ognisko zakażenia w obrębie jamy brzusznej. Opierając się na szerokim przeglądzie literatury, stwierdziliśmy, że obecne doniesienia dotyczące gruźlicy pęcherzyka żółciowego ograniczają się do opisów przypadków. Wcześniej nigdy nie przeprowadzono przeglądu literatury dotyczącej tej rzadkiej choroby. Gruźlica pęcherzyka żółciowego jest trudna do rozpoznania w okresie przedoperacyjnym. Sporadycznie uwzględnia się ją w diagnostyce różnicowej częstszych chorób, takich jak kamica żółciowa czy rak pęcherzyka żółciowego. Typowy obraz patologiczny resekowanych tkanek pomaga postawić właściwe rozpoznanie. Poddawanie każdego materiału ocenie histopatologicznej i zastosowanie leczenia zachowawczego daje szansę wyleczenia. W niniejszym przeglądzie literatury autorzy starają się przedstawić aktualny stan wiedzy na temat tej jednostki chorobowej.
Year
Volume
Pages
52-54
Physical description
Dates
published
2019-03-18
Contributors
author
author
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-294f308a-180e-3a4a-8dca-9318ea7ab26d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.