PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 9(3) | 55-58
Article title

Ropień Moureta jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego u kobiety w ciąży – opis przypadku i przegląd literatury

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Powikłania zapalenia ucha środkowego, dzięki powszechnemu stosowaniu antybiotyków oraz ułatwionej ścieżce diagnostycznej, stanowią obecnie dużo mniejszy problem w praktyce lekarzy-otolaryngologów. Pewne grupy pacjentów, ze względu na przewlekłe choroby towarzyszące lub odmienny stan fizjologiczny, mogą być bardziej narażone na rozwinięcie takich powikłań.
Opis przypadku: Poniżej przedstawiamy przypadek kobiety w 21. tygodniu ciąży. U pacjentki, na skutek zaniechania proponowanego leczenia, rozwinęło się powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego w postaci ropnia Moureta z progresją w kierunku podstawy czaszki. Z tego powodu chora wymagała interwencji chirurgicznej.
Year
Volume
Pages
55-58
Physical description
Dates
published
2020-06-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-286119e9-c36e-3339-9c97-cfbd29149dc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.