PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 93(1) | 15-18
Article title

Powikłania i nawroty po leczeniu torbieli pilonidalnej metodą rekonstrukcji płatowej Karydakisa

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Torbiel pilonidalna (TP) jest schorzeniem dotykającym młode grupy wiekowe. Opisano liczne metody chirurgiczne stosowane w jej leczeniu. Jak dotąd nie powstała jednak metoda leczenia zapewniająca szybki powrót do zdrowia z niskim ryzykiem ponownego wystąpienia.
Cel: Celem niniejszego badania było dokonanie oceny wyników uzyskanych u pacjentów leczonych w naszym ośrodku techniką rekonstrukcji płatowej Karydakisa.
Materiał i metodyka: Dokonano retrospektywnej oceny wyników uzyskanych u 112 chorych operowanych w latach 2012–2019. Do badania włączono wyłącznie pacjentów poddawanych rekonstrukcji metodą Karydakisa.
Wyniki: Populacja pacjentów składała się z 20 kobiet i 92 mężczyzn. Średnia wieku wynosiła 21 lat u kobiet i 20,8 lat u mężczyzn. Średni wskaźnik masy ciała (BMI) to: 29,6 kg/m2 . Chorych poddawano obserwacji kontrolnej przez okres wynoszący średnio 28 miesięcy. Długość hospitalizacji po operacji wynosiła 2,1 dni. Powikłania obejmowały rozejście rany w 10,2% przypadków, zakażenie w 3,6% przypadków i krwawienie (krwiak) w 7,1% przypadków. U 4 osób doszło do nawrotu choroby w okresie obserwacji.
Wnioski: Rekonstrukcja płatowa Karydakisa jest preferowaną techniką chirurgiczną, charakteryzującą się niskim poziomem powikłań i nawrotów
Keywords
Year
Volume
Pages
15-18
Physical description
Dates
published
2020-10-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-220ceda6-e67f-3f42-9cdf-8b1b9cdd8b01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.