PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 6(1) | 21-25
Article title

Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do jamy czaszki

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Gruczolak wielopostaciowy jest niezłośliwym nowotworem wywodzącym się z gruczołów ślinowych. Jest to najczęstszy nowotwór występujący w śliniankach. Pomimo że jest guzem łagodnym, powinien być traktowany jako klinicznie niepewny. Mniej więcej w połowie przypadków obserwuje się nieostre odgraniczenie pomiędzy tkanką guza a miąższem ślinianki. Nowotwór ten może dawać odlegle przerzuty nawet wówczas, gdy nie uległ zezłośliwieniu. Złośliwą przemianę gruczolaka obserwuje się w 3–5 % przypadków. Celem niniejszej pracy było przedstawienie przypadku 75-letniej pacjentki ze wznową guza mieszanego szerzącego się przez ciągłość do jamy czaszki.
Year
Volume
Pages
21-25
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-21b4237a-467c-391f-8dac-5993dcecc620
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.