PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 9(4) | 33-38
Article title

Donosowa próba prowokacyjna z alergenem – istotne narzędzie diagnostyki rynologicznej

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Donosowa próba prowokacyjna z alergenem (DPPA) jest metodą wykorzystywaną w diagnostyce nieżytów nosa. Podstawowe zastosowanie DPPA polega na potwierdzeniu alergii na określony alergen wziewny. DPPA odtwarza reakcję alergiczną błony śluzowej nosa w wystandaryzowanych i kontrolowanych warunkach, pojawiającą się po bezpośrednim podaniu donosowym alergenu. Jako jedyna ze stosowanych metod oceny stopnia alergizacji, naśladuje naturalną odpowiedź organizmu na czynnik uczulający w fazie wczesnej i późnej reakcji alergicznej. Wykorzystywana jest w diagnostyce przewlekłego, zawodowego i lokalnego nieżytu nosa oraz diagnostyce różnicowej nieżytów nosa i objawów ocznych. Określa, w warunkach zbliżonych do naturalnej ekspozycji, związki pomiędzy alergenem a objawami, szczególnie w przypadku trudności w interpretacji wyników testów skórnych i stężenia swoistych IgE w surowicy krwi. Jest niezwykle cennym narzędziem w ustalaniu wskazań do immunoterapii i doboru alergenów do odczulania. Służy także jako metoda monitorowania skuteczności leczenia: immunoterapii i farmakoterapii. W celach naukowych DPPA wykorzystywana jest do badania mechanizmów reakcji alergicznej oraz wpływu różnych czynników na jej przebieg. Uważa się ją za bezpieczną, ale wymagającą odpowiedniego instrumentarium i wykwalifikowanego personelu.
Year
Volume
Pages
33-38
Physical description
Dates
published
2020-12-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-1d2def45-0b3b-3421-bb3c-89929c96557b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.