PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 89(6) | 1-6
Article title

Leczenie chorych z przerzutami do otrzewnej raka jelita grubego – zabiegi cytoredukcyjne i dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii (HIPEC). Aspekt finansowy

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
U około 10–15% chorych z rakiem jelita grubego w momencie rozpoznania nowotworu stwierdza się obecność przerzutów do otrzewnej. We wczesnych przypadkach, gdy przerzuty raka jelita grubego do otrzewnej są ograniczone do jamy otrzewnej i nie stwierdza się cech przerzutów drogą krwi, możliwe jest ich skuteczne leczenie w oparciu o rozległe zabiegi cytoredukcyjne (CRS) oraz dootrzewnową chemioterapie perfuzyjną w hipertermii (HIPEC) Leczenie to pozwala uzyskać nawet 50% 5-letnich przeżyć. Wyniki te są powodem coraz szerszego stosowania tej metody leczenia. Ze względu na zakres zabiegów cytoredukcyjnych (CRS), czas trwania procedury chirurgicznej, konieczność opieki pooperacyjnej na oddziale intensywnej terapii oraz koszty leków i sprzętu do HIPEC optymalne leczenie przerzutów do otrzewnej generuje większe koszty aniżeli większość procedur chirurgicznych. Ze względu na niedoszacowanie procedury w ramach refundacji realne pokrycie kosztów wynosi około 40% - 80%. W większości przypadków zabiegi CRS + HIPEC są deficytowe i stanowią obciążenie finansowe dla szpitala. W pracy przedstawiono aspekty finansowe procedury chirurgicznego leczenia chorych z przerzutami do otrzewnej w połączeniu z HIPEC na podstawie wyników własnych z dwóch ośrodków (Gdańsk, Wrocław) a także omówiono zagadnienia refundacji kosztów tej procedury w różnych ośrodkach na świecie wykonujących te zabiegi. Omówiono także możliwości zmniejszenia kosztów procedury, zależne od odpowiedniej kwalifikacji chorych oraz doświadczenia zespołu medycznego.
Year
Volume
Pages
1-6
Physical description
Dates
published
2017-12-08
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-1c97fade-ec9f-3301-ac3f-18d6c40a9eae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.