PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(3) | 30-37
Article title

Laryngektomia całkowita w leczeniu raka krtani w stopniu zaawansowania T4: trendy i ocena czasu przeżycia

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Postępowanie w zaawansowanym raku krtani ulegało zmiennym trendom w ciągu ostatnich kilku dekad. Chociaż w literaturze dostępnych jest wiele obszernych doniesień na temat wyników przeżycia w przypadku zaawansowanego raka krtani, brakuje gruntownych przeglądów systematycznych, odzwierciedlających pełen obraz faktów i liczb. Niniejsza analiza zwraca uwagę na najbardziej istotne dane w skoncentrowanym i aktualnym formacie, w celu uproszczenia interpretacji wnioskowania opartego na dowodach. Cel: Zaprezentowanie trendów leczenia raka krtani w stopniu zaawansowania T4 w ciągu ostatnich kilku dekad i analiza czasu przeżycia w odniesieniu do różnych metod leczenia raka krtani w stopniu zaawansowania T4 w drodze przeglądu systematycznego. Metody: Wyszukiwanie danych drogą elektroniczną przeprowadzono przy użyciu terminów "laryngektomia całkowita", "rak krtani T4", "przeżywalność" w połączeniu z następującą metodą wyszukiwania: Wyszukaj blok Rak krtani - "Nowotwory krtani" [Mesh] LUB ((krtaniowy[tiab] LUB krtań[tiab] LUB "Krtań"[Mesh]) ORAZ ("Nowotwory"[Mesh] LUB nowotwór* [tiab] LUB guz* LUB rak* [tiab] LUB złośliwość* [tiab] LUB nowotwór złośliwy* [tiab] LUB nowotwór* [tiab] LUB onkologia* [tiab])); Wyszukaj blok laryngektomia całkowita - "Laryngektomia" [Mesh] LUB laryngektomia całkowita* [tiab] LUB laryngofaryngektomia całkowita* [tiab] LUB faryngolaryngektomia całkowita* [tiab]; Wyszukaj blok T4 - t4 [tiab]. Badania kliniczne uzyskano z elektronicznych baz danych PubMed, EMBASE, SCOPUS oraz Cochrane Library. Do czerwca 2017 r. opublikowano w nich łącznie 304 artykuły, obejmujące badania prospektywne, randomizowane badania kliniczne z grupą kontrolną, badania retrospektywne i mniejsze badania opisowe. W piśmiennictwie odnoszącym się do wybranych badań poszukiwano dalszych artykułów. Ponadto, w celu uzyskania powiązanych artykułów, przeprowadzono wyszukiwanie za pomocą Google Scholar. Wyniki: Liczne badania, o których mowa w niniejszym przeglądzie, dostarczają wiarygodnych dowodów na temat skuteczności i wyników leczenia chirurgicznego raka krtani w stopniu zaawanasowania T4. W celu rozwiązania problemu heterogeniczności w odniesieniu do wyboru pacjentów, do analizy włączono liczne doniesienia dotyczące wyłącznie pacjentów z chorobą w stopniu zaawansowania T4. Wniosek: Laryngektomia całkowita pozostaje złotym standardem w leczeniu raka krtani w stopniu zaawansowania T4a. Dzięki niezrównanym wynikom onkologicznym uzyskiwanym od ponad wieku, technika ta przetrwała próbę czasu. W niniejszej pracy zaprezentowano gruntowny przegląd literatury, z omównieniem trendów w leczeniu zaawansowanego raka krtani na różnych kontynentach. Należy podkreślić, że celem badania nie było udowodnienie, że określona metoda leczenia jest lepsza od innej, ale uwydatnienie wzorców przestrzegania protokołów i wytycznych, zgodnie z sugestiami płynącymi z multidyscyplinarnych konsensusów i spójnych wyników.
Year
Volume
Pages
30-37
Physical description
Dates
published
2018-08-06
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-1c97ae22-fff2-3449-90bf-5f353fc83a89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.