PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71(4) | 14-18
Article title

Wartość predykcyjna badania wideostroboskopowego w ocenie zmian przednowotworowych i wczesnych nowotworów głośni

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel: Ocena czułości i swoistości wideolaryngostroboskopii (VLS) w diagnostyce różnicowej zmian przednowotworowych i złośliwych błony śluzowej krtani. Materiał i metody: U 175 pacjentów (128 mężczyzn i 47 kobiet), w wieku od 19-88 lat, średnia wieku 61.5, którzy zostali przyjęci do Kliniki z rozpoznaniem zmian przednowotworowych błony śluzowej krtani (leukoplakia, przewlekłe przerostowe zmiany zapalne) oraz pogrubieniem lub obecnością guza fałdu głosowego wykonano badanie VLS przed planowanym zabiegiem mikrochirurgii krtani. Badanie VLS uwzględniało ocenę: lokalizacji zmiany, ruchomości fałdów głosowych, przesunięcia brzeżnego, zwarcia fonacyjnego, amplitudy i symetrii wibracji. W ocenie zastosowano skalę punktową dla poszczególnych parametrów funkcjonalnych. Zakres skali wynosił od 0 do 14. Zmianę głośni kwalifikowano jako złośliwą, gdy w VLS upośledzała ruchomość fałdu głosowego i/lub powodowała brak przesunięcia brzeżnego. Ograniczone przesunięcie brzeżne w VLS kwalifikowało zmianę jako dysplastyczną. Wyniki porównano z ostatecznym badaniem histopatologicznym i wyliczono czułość, swoistość, dokładność, pozytywną (PPV) i negatywną (NPV) wartość predykcyjną metody. Wyniki: Na podstawie badania histopatologicznego zmiany łagodne (prawidłowa lub zapalnie zmieniona błona śluzowa) stanowiły 20% rozpoznań, zmiany przerostowe hiper – i parakeratoza 28%, dysplazja małego i średniego stopnia stanowiły 10 %, a zmiany złośliwe (dysplazja dużego stopnia, rak przedinwazyjny, rak inwazyjny) rozpoznano u 42% chorych. Sumaryczny średni wynik oceny VLS wyniósł 4.5 oraz 8.0, odpowiednio dla zmian łagodnych i złośliwych. Czułość, swoistość, dokładność, PPV i NPV badania VLS w wykrywaniu zmian złośliwych wyniosły odpowiednio 95.6%, 23.8%, 61.1%, 57.6% and 83.3% .Natomiast w wykrywaniu zarówno zmian dysplastycznych, jak i złośliwych wyniosły odpowiednio 90.7%, 31.4%, 78.9%, 84.1% and 45.8%. Wnioski: Ze względu na dużą czułość VLS w wykrywaniu zmian przednowotworowych i złośliwych metoda ta stanowi bardzo dobre narzędzie do diagnostyki przesiewowej zmian patologicznych w krtani.
Year
Volume
Pages
14-18
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-1c5ecefe-6569-3a3b-896a-19fae51cf723
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.