PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 90(1) | 18-24
Article title

Czy chirurg może przeżyć całe życie? Analiza ryzyka zgonu związanego z wykonywaniem zawodu

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Ponad połowa lekarzy w Polsce ma powyżej 50 lat. Rodzi to obawy związane z ryzykiem braku ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych z powodu luki pokoleniowej, szczególnie wyraźnie zaznaczonej wśród specjalności zabiegowych. Dodatkowo zawód chirurga szczególnie obciąża fizycznie i psychicznie lekarzy tej specjalności. Celem pracy jest ocena, czy charakter wykonywanego zawodu ma wpływ na średnią długość życia lekarza w Polsce i ocena wpływu wykonywania zawodu chirurga na długość życia w porównaniu z resztą społeczeństwa z uwzględnieniem podziału ze względu na płeć. Dane demograficzne uzyskano z oficjalnych publikacji Głównego Urzędu Statystycznego. Dane dotyczące 189 459 lekarzy w Polsce lekarzy uzyskano z Centralnego Rejestru Lekarzy. Przeanalizowano łącznie dane 6496 lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2014 roku, w tym 722 chirurgów. Ogólnie, zarówno mężczyźni lekarze jak i dentyści mężczyźni umierali w starszym wieku niż średnia z populacji (74,9 lat i 74,7 lat vs 68,9 lat ; p<0,05) natomiast wśród kobiet zależność ta dotyczyła jedynie dentystek (78,5 lat vs 77,2 lat; p<0,05), lekarki natomiast umierały w młodszym wieku niż średnia w populacji ogólnej (76,4 lat vs 77,2 lat; p<0,05). Średnia długość życia chirurgów zarówno mężczyzn, jak i kobiet, wyniosła odpowiednio 74,2 i 77,5 lat. Natomiast przeciętna oczekiwana długość życia osób w wieku 25 lat z wyższym wykształceniem wynosi 80,3 lat dla mężczyzn i 86,6 lat dla kobiet. Mężczyźni chirurdzy żyją istotnie dłużej niż średni czas życia w populacji ogólnej mężczyzn. Średnia długość życia kobiet chirurgów jest istotnie niższa od średniego czasu życia kobiet w populacji ogólnej. Średnia faktyczna długość życia chirurgów w Polsce jest istotnie niższa niż oczekiwana przeciętna długość życia innych osób z wyższym wykształceniem. Średni czas życia chirurgów w Polsce nie różni się istotnie od średniej długości życia polskich lekarzy.
Year
Volume
Pages
18-24
Physical description
Dates
published
2018-03-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-185faa03-d087-35d6-97c6-e28cb61d296c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.