Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(5) | 31-35

Article title

Pogryzienie przez człowieka na twarzy a krótkoterminowe misje medyczne w Afryce

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Cel: Pogryzienie przez człowieka na twarzy stanowi częsty, a zarazem ogromny problem zdrowotny, który niejednokrotnie wpływa na upośledzenie funkcjonowania pacjentów, a także ich wygląd, co może powodować dalsze komplikacje. Celem badania jest analiza przypadków osób pogryzionych przez człowieka na twarzy skierowanych na obserwację do naszego zespołu podczas 112 krótkoterminowych misji medycznych (STMM), które odbyły się w Afryce Subsaharyjskiej w ciągu ostatnich 20 lat, oraz omówienie epidemiologii, charakterystyki, metod zapobiegania, zarządzania chorobą oraz wyników leczenia, w tym najczęstszych powikłań. Metody: Autorzy przeprowadzili retrospektywną analizę dokumentacji medycznej oraz zbadali wszystkie przypadki pogryzienia przez człowieka na twarzy operowane przez nasz zespół podczas 112 krótkoterminowych misji medycznych mających miejsce w latach 2000–2019 w różnych krajach Afryki Subsaharyjskiej. Wyniki: Spośród około 5500 pacjentów wybrano 51 osób z rozpoznaniem pogryzienia przez człowieka na twarzy. Przedział wiekowy pacjentów wynosił 15–65 lat, zaś stosunek liczby kobiet i mężczyzn 1, 55: 1. Najczęściej dotkniętymi obszarami były: usta, ucho i nos. Wykonano zabiegi chirurgiczne, w tym miejscową plastykę oraz wolny przeszczep. Najczęściej zgłaszane powikłania to: zakażenie oraz martwica przeszczepu (n = 4; 9,3%). Wnioski: Ze względu na częstotliwość występowania oraz skalę potencjalnych problemów, w niektórych populacjach afrykańskich urazy spowodowane pogryzieniem przez człowieka stanowią poważny problem zdrowotny. Leczenie stanowi prawdziwe wyzwanie ze względu na: możliwości wystąpienia zakażenia miejscowego, ryzyko związane z przeniesieniem chorób ogólnoustrojowych, a także trudne leczenie operacyjne.

Year

Volume

Pages

31-35

Physical description

Dates

published
2020-04-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-183cdc10-dc6a-3dd2-8c43-c4326c565835
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.