PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(5) | 31-35
Article title

Pogryzienie przez człowieka na twarzy a krótkoterminowe misje medyczne w Afryce

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel: Pogryzienie przez człowieka na twarzy stanowi częsty, a zarazem ogromny problem zdrowotny, który niejednokrotnie wpływa na upośledzenie funkcjonowania pacjentów, a także ich wygląd, co może powodować dalsze komplikacje. Celem badania jest analiza przypadków osób pogryzionych przez człowieka na twarzy skierowanych na obserwację do naszego zespołu podczas 112 krótkoterminowych misji medycznych (STMM), które odbyły się w Afryce Subsaharyjskiej w ciągu ostatnich 20 lat, oraz omówienie epidemiologii, charakterystyki, metod zapobiegania, zarządzania chorobą oraz wyników leczenia, w tym najczęstszych powikłań. Metody: Autorzy przeprowadzili retrospektywną analizę dokumentacji medycznej oraz zbadali wszystkie przypadki pogryzienia przez człowieka na twarzy operowane przez nasz zespół podczas 112 krótkoterminowych misji medycznych mających miejsce w latach 2000–2019 w różnych krajach Afryki Subsaharyjskiej. Wyniki: Spośród około 5500 pacjentów wybrano 51 osób z rozpoznaniem pogryzienia przez człowieka na twarzy. Przedział wiekowy pacjentów wynosił 15–65 lat, zaś stosunek liczby kobiet i mężczyzn 1, 55: 1. Najczęściej dotkniętymi obszarami były: usta, ucho i nos. Wykonano zabiegi chirurgiczne, w tym miejscową plastykę oraz wolny przeszczep. Najczęściej zgłaszane powikłania to: zakażenie oraz martwica przeszczepu (n = 4; 9,3%). Wnioski: Ze względu na częstotliwość występowania oraz skalę potencjalnych problemów, w niektórych populacjach afrykańskich urazy spowodowane pogryzieniem przez człowieka stanowią poważny problem zdrowotny. Leczenie stanowi prawdziwe wyzwanie ze względu na: możliwości wystąpienia zakażenia miejscowego, ryzyko związane z przeniesieniem chorób ogólnoustrojowych, a także trudne leczenie operacyjne.
Year
Volume
Pages
31-35
Physical description
Dates
published
2020-04-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-183cdc10-dc6a-3dd2-8c43-c4326c565835
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.