PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 9(2) | 62-65
Article title

Choroba Castlemana zlokalizowana w śliniance przyusznej – opis przypadku

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Choroba Castlemana jest rzadką chorobą limfoproliferacyjną występującą najczęściej w węzłach chłonnych zlokalizowanych w klatce piersiowej. Postać pozawęzłowa dotyczy 25% rozpoznawanych przypadków tej jednostki chorobowej.
Opis przypadku: Przedstawiamy przypadek choroby Castelmana zlokalizowanej w śliniance przyusznej u 15-letniego chłopca, potwierdzonej badaniem histopatologicznym, przebiegającej klinicznie jako guz ślinianki przyusznej prawej.
Year
Volume
Pages
62-65
Physical description
Dates
published
2020-05-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-183167e0-f0f8-349c-8191-10fe99d529ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.