PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 92(1) | 18-22
Article title

Częstość występowania niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i hipercholesterolemii u chorych z kamicą pęcherzyka żółciowego poddawanych cholecystektomii laparoskopowej

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Kamica żółciowa i niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) często występują w populacji ogólnej i mają wspólne czynniki ryzyka pojawienia się. Dostępne są nieliczne publikacje ze sprzecznymi wynikami sugerującymi potencjalny związek między chorobami związanymi ze stylem życia. Złotym standardem w rozpoznaniu NAFLD pozostaje biopsja wątroby. Cel: Celem badania było: (1) określenie częstości występowania bezobjawowej NAFLD lub NASH w biopsji wątroby, (2) zbadanie związku hipercholesterolemii z NAFLD u pacjentów poddawanych laparoskopowej cholecystektomii (LC). Metody: Przeprowadzono prospektywne badanie obserwacyjne u pacjentów poddanych LC z powodu objawowej kamicy żółciowej w Klinice Chirurgii Ogólnej Podyplomowego Instytutu Edukacji i Nauki w Chandigarh w Indiach od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. U wszystkich osób wykonano: badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, oznaczenie triglicerydów w surowicy (TG), cholesterolu, cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości (LDL-C) i cholesterolu lipoprotein o dużej gęstości. Klinową biopsję wątroby uzyskano z wolnej krawędzi prawego płata wątroby w czasie LC. Wszystkie próbki biopsji były analizowane przez tego samego patomorfologa. Wyniki: Wśród 101 pacjentów objętych badaniem dyslipidemia występowała u 49,5%. Nie stwierdzono związku między NAFLD a stężeniem cholesterolu w surowicy, TG lub LDL-C (odpowiednio p = 0,428; 0,848; 0,371). NAFLD potwierdzono na podstawie biopsji wątroby u 21,8% osób, przy czym u żadnej nie zaobserwowano włóknienia ani marskości tego narządu w bioptacie. Po biopsji wątroby nie wystąpiły powikłania. Wnioski: Biopsja wątroby w czasie LC daje możliwość rozpoznania choroby wątroby na wczesnym i odwracalnym etapie. Badanie to jest: łatwe do wykonania, bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione.
Year
Volume
Pages
18-22
Physical description
Dates
published
2019-11-15
Contributors
author
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-166a6c79-0759-304e-8593-8a60ef592bc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.