PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(3) | 1-5
Article title

miRNA-146a-5p ma podwyższoną ekspresję w próbkach surowicy i chrząstek pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Choroba zwyrodnieniowa stawów (OA) jest szeroko rozpowszechnioną chorobą stawów prowadzącą do niepełnosprawności ruchowej i bólu. Obecnie brakuje biomarkerów do wczesnej diagnostyki tej postępującej choroby oraz biomarkerów do badania odpowiedzi na leczenie u pacjentów z OA. MikroRNA (miRNA), które odgrywają kluczową rolę w rozwoju OA, mogą być potencjalnymi biomarkerami OA. Ponieważ poziomy krążących miRNA odzwierciedlają stan chorobowy, mogą być użyteczne w badaniach przesiewowych OA i jako narzędzia diagnostyczne, zmniejszając potrzebę inwazyjnych procedur i minimalizując koszty obecnych metod diagnostycznych. Materiały i metody: Poziomy ekspresji 18 miRNA (let-7e-5p, miR-21-5p, miR-93-5p, miR-101-3p, miR-103a-3p, miR-130a-3 p miR-146a 5p, miR-16-5p, miR-193b-3p miR-199a-3p, miR-210-3p, miR-222-3p, miR-22-3p, miR-27a-3p, miR-27b-3p, miR -335-5p, miR-454-3p i miR-98-5p) analizowano za pomocą ilościowej PCR w czasie rzeczywistym w tkankach chrzęstnych i próbkach surowicy od 28 pacjentów OA i porównano je z tymi 2 zdrowymi kontrolami. Wyniki: Ekspresja miRNA-146a-5p była znacząco podwyższona w chrząstce (p = 0,006) i w surowicy krwi (p = 0,002) u pacjentów z OA. Poziom ekspresji miR-146a-5p w surowicy był dodatnio skorelowany z poziomem miR-146a-5p w chrząstce (współczynnik korelacji Pearsona R = 0,32; p = 0,002). Wniosek: U pacjentów z OA, była znaczna nadekspresja miR-146a-5p zarówno w tkance chrząstki stawowej jak i w surowicy krwi, z dodatnią korelacją między poziomami tego miRNA w obu typach próbek. Dlatego poziom w surowicy miR-146a-5p może odzwierciedlać procesy molekularne zachodzące w chrząstce, co sugeruje jego kliniczną użyteczność jako biomarkera do identyfikowania OA. Wykonywanie oznaczania tego biomarkera z surowicy krwi obejmuje analizę miRNA związanych z patologią chrząstki.
Year
Volume
Pages
1-5
Physical description
Dates
published
2019-02-06
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-15d04f49-ee98-3cbc-b719-fb3973e1939c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.