PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 88(5) | 475-487
Article title

Satysfakcja z życia a czynniki społeczne w aspekcie podejmowania decyzji o rekonstrukcji piersi u kobiet po mastektomii

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem pracy była analiza zależności między satysfakcją z życia kobiet po mastektomii a formowaniem motywacji do podjęcia decyzji o rekonstrukcji piersi u kobiet po mastektomii, które podjęły decyzję o rekonstrukcji piersi w odniesieniu do pacjentek, które po zabiegu amputacyjnym nie poddały się leczeniu rekonstrukcyjnemu. Materiał i metodyka. Analizą porównawczą objęto pacjentki po mastektomii, które podjęły decyzję o wykonaniu rekonstrukcji piersi (40 kobiet) oraz pacjentki, które nie poddały się temu zabiegowi (40 kobiet). Badania przeprowadzono w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi CZMP w Łodzi, w latach 2013‑2015. W pracy postanowiono odpowiedzieć na pytanie, czy większa satysfakcja z życia pozwala podjąć decyzję o rekonstrukcji piersi. W tym celu wykorzystano skalę satysfakcji z życia SWLS oraz ankietę własnego autorstwa. Związki pomiędzy statystycznymi parametrami oceniono przy użyciu testu chi-kwadrat. Wyniki. Wykazano różnice w poziomie satysfakcji z życia pomiędzy pacjentkami, które zdecydowały się na rekonstrukcję piersi a kobietami, które nie poddały się temu zabiegowi. Stwierdzone różnice mogą odzwierciedlać zróżnicowanie systemu wartości i poziomu zadowolenia z życia przed podjęciem leczenia rekonstrukcyjnego, a także wskazywać na potencjalny wpływ tych czynników na podjęcie decyzji o leczeniu. Wnioski. 1. Różnice w strukturach poznawczych u amazonek wpływają na podjęcie decyzji o leczeniu rekonstrukcyjnym. 2. Przepływ informacji między zespołem terapeutycznym a kobietami po mastektomii jest niezadowalający. 3. Wyższy poziom satysfakcji z życia ma pozytywny wpływ na podjęcie decyzji o rekonstrukcji piersi.
Year
Volume
Pages
475-487
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-1417a690-e295-359e-9279-20d5eed9828d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.