PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 89(5) | 29-33
Article title

Czynniki ryzyka zapalenia trzustki po endoskopowej sfinkterotomii. Przegląd literatury i kilka praktycznych uwag w oparciu o doświadczenia po przeprowadzeniu około 10 000 zabiegów ECPW

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Najczęstszym powikłaniem po cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW) jest zapalenie trzustki (post-endoscopic pancreatitis; PEP) (4,1–5,4%). Przy obecności czynników ryzyka odsetek ten może wzrosnąć do 29,2% (OR 14,9), a przy ich współwystępowaniu – do 40–57%. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego (European Society of Gastrointestinal Endoscopy; ESGE) jedynie trzy czynniki związane z pacjentem są uznawane powszechnie: podejrzenie dysfunkcji zwieracza Oddiego (sphincter of Oddi dysfunction; SOD) (OR 4,09), płeć żeńska (OR 2,23) oraz wcześniejszy wywiad zapalenia trzustki (OR 2,46). Kolejne trzy czynniki związane są z samym zabiegiem: próba kaniulacji trwająca powyżej 10 minut (OR 1,76), więcej niż jedna próba wprowadzenia prowadnicy (OR 2,77) (1,79–4,30) oraz podanie kontrastu do przewodu trzustkowego (OR 2,2) (1,60– 3,01). Badania analizujące skumulowane ryzyko wynikające ze współwystępowania różnych czynników ryzyka podkreślają: rolę płci żeńskiej, trudności w kaniulacji, średnicę PŻW <5 mm, młody wiek oraz wiele innych czynników. Niestety doniesienia opublikowane do tej pory wykazywały, że wielkość prób pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka jest stosunkowo niewielka, nawet w dużych badaniach. Dlatego wiedza oparta na dostępnych publikacjach jest niekompletna i istnieje konieczność dalszej analizy zarówno pozostałych czynników ryzyka, jak i skumulowanego ryzyka wynikającego z ich współwystępowania. W oparciu o dostępne obecnie dane należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze współistnieniem kilku czynników ryzyka. Poza właściwą kwalifikacją chorych trzeba uwzględnić użycie prowadnicy, wczesną konwersję do nacięcia, zapobiegawcze stentowanie przewodu Wirsunga i doodbytnicze podanie NLPZ.
Year
Volume
Pages
29-33
Physical description
Dates
published
2017-10-24
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-119085af-8667-3c69-87d9-0481094546fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.