PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73(1) | 1-6
Article title

Wyzwania współczesnej medycyny – otolaryngologia geriatryczna, czyli korzyści współpracy laryngologa i geriatry

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Zaawansowany wiek często obarczony jest wieloma deficytami będącymi konsekwencją procesu starzenia się, niekorzystnego stylu życia i wielochorobowości. Przyczyniają się one do zwiększenia chorobowości i niepełnosprawności osób starszych. Problemy laryngologiczne często dotyczą seniorów, szczególnie postępujące z wiekiem upośledzenie słuchu, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, krwawienia z nosa, choroby nosogardła, krtani, zatok, ślinianek. Stanowią one nie tylko zagrożenie zdrowotne, jak np. choroby nowotworowe w obrębie głowy i szyi, ale przyczyniają się do pogorszenia mobilności, występowania upadków i urazów, depresji, pogorszenia funkcji poznawczych, a w konsekwencji do upośledzenia funkcjonalnego, utraty samodzielności, poczucia izolacji. W tym kontekście, biorąc za przykład najczęstszą dolegliwość, jaką jest upośledzenie słuchu, postępowanie laryngologiczne w postaci zastosowania aparatów słuchowych lub implantacji ślimaka poprawia funkcje poznawcze, nastrój, poczucie własnej wartości, możliwości interakcji społecznych i codziennego funkcjonowania oraz jakość życia osób starszych. Z kolei wobec charakteryzującej okres starości polipatologii i stanu znacznego ograniczenia rezerw organizmu, skuteczne postępowanie mające na celu poprawę stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom diagnostyki i terapii, a także niepełnosprawności z dążeniem do utrzymania samodzielności i dobrej jakości życia wymaga współpracy specjalistów różnych dziedzin. Wiedza i doświadczenie geriatrów oraz stosowana w procesie diagnostycznym całościowa ocena geriatryczna ukierunkowana na identyfikację typowych dla wieku senioralnego deficytów może istotnie przyczynić się do bardziej adekwatnej oceny ryzyka i korzyści, doboru optymalnego dla danej sytuacji zdrowotnej sposobu postępowania oraz identyfikacji osób wysokiego ryzyka wymagających objęcia w okresie leczenia szczególnym nadzorem celem redukcji ryzyka powikłań oraz ryzyka ujawniania się zespołów geriatrycznych, takich jak: majaczenie, zaburzenia poznawcze, niedożywienie, upadki i urazy, niesprawność funkcjonalna.
Year
Volume
Pages
1-6
Physical description
Dates
published
2018-11-06
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-1029b472-341c-3aad-ad36-1a47c1893fc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.